Nieuwsarchief

Hier vind je al onze gepubliceerde nieuwsberichten. 

Presentaties van Dyslexie Centraal op Lexima Kennisfestival ‘Lees en Tel mee!’ https://dyslexiecentraal.nl/actueel/presentaties-van-dyslexie-centraal-op-lexim…

December 2022

Mini Symposium Preventieve Dyslexie  https://dyslexiecentraal.nl/actueel/mini-symposium-preventieve-dyslexiezorg

December 2022

Inventarisatie inrichting van de ondersteuning en ervaren knelpunten rondom dys… https://dyslexiecentraal.nl/actueel/inventarisatie-inrichting-van-de-ondersteun…

December 2022

Handboek Preventieve Dyslexie, door Ria Kleijnen https://dyslexiecentraal.nl/nieuw-handboek-over-preventieve-dyslexiezorg

November 2022

Welke toetsen op school bij een vermoeden van dyslexie? https://dyslexiecentraal.nl/weten/begeleiding-bij-lees-en-spellingproblemen/wel…

Oktober 2022

Resultaten enquête digitale aangepaste schoolboeken /actueel/nieuwsarchief/resultaten-enquete-digitale-aangepaste-schoolboeken

Juni 2022

Resultaten enquête digitale aangepaste schoolboeken /actueel/nieuwsarchief/resultaten-enquete-digitale-aangepaste-schoolboeken

Juni 2022

Het vaststellen van hardnekkigheid in het VO /actueel/nieuwsarchief/het-vaststellen-van-hardnekkigheid-het-vo

Mei 2022

Uitbreiding van de tijd voor lezen en spelling op ON 3 /actueel/nieuwsarchief/uitbreiding-van-de-tijd-voor-lezen-en-spelling-op-3

Mei 2022

Alles over de ondersteuningsniveaus en doorverwijzing naar de zorg /actueel/nieuwsarchief/alles-over-de-ondersteuningsniveaus-en-doorverwijzing-na…

April 2022

Pilot Verbetertraject Ondersteuningsniveau 3 /actueel/nieuwsarchief/pilot-verbetertraject-ondersteuningsniveau-3

Maart 2022

Gezocht: vo-scholen voor interview over de ondersteuning van leerlingen met dys… /actueel/nieuwsarchief/gezocht-vo-scholen-voor-interview-over-de-ondersteuning-…

Maart 2022

Online intervisiebijeenkomsten en e-learning voor het vo: aanmelding geopend! /actueel/nieuwsarchief/online-intervisiebijeenkomsten-en-e-learning-voor-het-vo…

Februari 2022

Audio-ondersteuning bij begrijpend lezen in de zaakvakken /actueel/nieuwsarchief/audio-ondersteuning-bij-begrijpend-lezen-de-zaakvakken

Februari 2022

Webinar over nieuwe protocol en richtlijn in januari 2022 nu terug te kijken /actueel/nieuwsarchief/webinar-over-nieuwe-protocol-en-richtlijn-januari-2022-n…

Februari 2022

Hoe kun je het gebruik van een dyslexiehulpmiddel het best ondersteunen? /actueel/nieuwsarchief/hoe-kun-je-het-gebruik-van-een-dyslexiehulpmiddel-het-be…

Januari 2022

Aankondiging interdisciplinaire intervisie: Grip op dyslexie in het vo https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/aankondiging-interdisciplinai…

Januari 2022

Nieuw: NPO interventie: Feedback geven /actueel/nieuwsarchief/nieuw-npo-interventie-feedback-geven

November 2021

Terugblik NDC /actueel/nieuwsarchief/terugblik-ndc

December 2021

Van EED naar ED /actueel/nieuwsarchief/van-eed-naar-ed

December 2021

Minimale dataset monitoring /actueel/nieuwsarchief/minimale-dataset-monitoring

November 2021

Tips en tools bij (gedeeltelijke) vrijstelling van vreemde talen /actueel/nieuwsarchief/tips-en-tools-bij-gedeeltelijke-vrijstelling-van-vreemde…

November 2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn: wat verandert er voor het vo? /actueel/nieuwsarchief/brede-vakinhoudelijke-richtlijn-wat-verandert-er-voor-he…

December 2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn: wat verandert er voor het vo? /actueel/nieuwsarchief/brede-vakinhoudelijke-richtlijn-wat-verandert-er-voor-he…

December 2021

Veranderingen vergoedingsregeling dyslexie (EED) per 1 januari 2022 /actueel/nieuwsarchief/veranderingen-vergoedingsregeling-dyslexie-eed-1-januari…

Oktober 2021

Nieuw: Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie /actueel/nieuwsarchief/nieuw-brede-vakinhoudelijke-richtlijn-dyslexie

Oktober 2021

Informatiepakket vo voor onderwijs- en zorgprofessionals /actueel/nieuwsarchief/informatiepakket-vo-voor-onderwijs-en-zorgprofessionals

Oktober 2021

Effectief aan de slag op ondersteuningsniveau 3 /actueel/nieuwsarchief/effectief-aan-de-slag-op-ondersteuningsniveau-3

September 2021

Aanmelding geopend webinar dyslexiehulpmiddelen /actueel/nieuwsarchief/aanmelding-geopend-webinar-dyslexiehulpmiddelen

Juli 2021

Literatuurstudie naar de effectiviteit van hulpmiddelen bij dyslexie /actueel/nieuwsarchief/literatuurstudie-naar-de-effectiviteit-van-hulpmiddelen-…

Juli 2021

Nieuw op de site: meertaligheid en dyslexie /actueel/nieuwsarchief/nieuw-op-de-site-meertaligheid-en-dyslexie

Juni 2021

Online intervisiebijeenkomsten voor het vo, aanmelding geopend! /actueel/nieuwsarchief/online-intervisiebijeenkomsten-voor-het-vo-aanmelding-ge…

Mei 2021

Informatiepakket integrale aanpak leesproblemen en dyslexie /doen/materialen/tijdschrift-speciale-uitgave-van-het-stimuleringsprogramma-aan…

Maart 2021

Nieuw! Scan voor groep 3-8 en pilot met eerste gebruikers /actueel/nieuwsarchief/nieuw-scan-voor-groep-3-8-en-pilot-met

Februari 2021

Aangepast toetsen en begeleiden voor EED /actueel/nieuwsarchief/berichtgeving-rondom-corona-en-ondersteuning-bij-leespro…

Januari 2021

Moderne Vreemde Talen en dyslexie /actueel/nieuwsarchief/moderne-vreemde-talen-en-dyslexie

December 2020

Presentaties NDC 2020 /actueel/nieuwsarchief/presentaties-ndc-2020

December 2020

Moderne Vreemde Talen en dyslexie /actueel/nieuwsarchief/moderne-vreemde-talen-en-dyslexie

December 2020

Blog: Hoogbegaafdheid en leesproblemen, waar leg je de focus? /actueel/nieuwsarchief/hoogbegaafdheid-en-leesproblemen-waar-leg-je-de-focus

Oktober 2020

Website over dyslexiehulpmiddelen vernieuwd! /actueel/nieuwsarchief/website-over-dyslexiehulpmiddelen-vernieuwd

Oktober 2020

Onderzoek Beleid en ontwikkeling bij EED /actueel/nieuwsarchief/onderzoek-beleid-en-ontwikkeling-bij-eed

Augustus 2020

Steeds Inclusiever: rapportage Onderwijsraad /actueel/nieuwsarchief/steeds-inclusiever-rapportage-onderwijsraad

Augustus 2020

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan leerlingen /actueel/nieuwsarchief/berichtgeving-rondom-corona-en-ondersteuning-bij-leespro…

Juni 2020

Kleutertaken /actueel/nieuwsarchief/kleutertaken

Juni 2020

Gezocht: gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten /actueel/nieuwsarchief/gezocht-gedragsdeskundigen-en-lees-en-spellingspecialist…

Juni 2020

Update Dyslexietour /actueel/nieuwsarchief/update-dyslexietour

Juni 2020

Nieuw! Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen /actueel/nieuwsarchief/nieuw-scan-preventieve-aanpak-lezen-en-spellen

Mei 2020

Goed voorbeeld vanuit SWV 30 06 /actueel/nieuwsarchief/goed-voorbeeld-vanuit-swv-30-06

Mei 2020

Informatie rondom Corona maatregelen /actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen

Maart 2020

Goede voorbeelden op Dyslexie Centraal /actueel/nieuwsarchief/goede-voorbeelden-op-dyslexie-centraal

Maart 2020

Nieuw! Handleiding professionaliseringsmodule /actueel/nieuwsarchief/nieuw-handleiding-professionaliseringsmodule

Maart 2020

Vooruitblik: regiobijeenkomsten /actueel/nieuwsarchief/vooruitblik-regiobijeenkomsten

Maart 2020

Nationale Dyslexie Conferentie 2020 /actueel/nieuwsarchief/nationale-dyslexie-conferentie-2020

Februari 2020

Voortgang ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie /actueel/nieuwsarchief/voortgang-ontwikkeling-brede-vakinhoudelijke-richtlijn-d…

Februari 2020

Nieuw! Handreiking voor samenwerking tussen gemeente en SWV bij EED /actueel/nieuwsarchief/nieuw-handreiking-voor-samenwerking-tussen-gemeente-en-s…

Februari 2020

Website Dyslexie Centraal in ontwikkeling: steeds meer Weten, Doen en Leren! /actueel/nieuwsarchief/website-dyslexie-centraal-ontwikkeling-steeds-meer-weten…

Januari 2020

Nieuw! Praktijkroutes po en vo /actueel/nieuwsarchief/nieuw-praktijkroutes-po-en-vo

Januari 2020

Stand van zaken: bestuur en beleid /actueel/nieuwsarchief/stand-van-zaken-bestuur-en-beleid

Januari 2020

Nu beschikbaar: Leerlingdossier Dyslexie 4.0 /actueel/nieuwsarchief/nu-beschikbaar-leerlingdossier-dyslexie-40

Januari 2020

Promotieonderzoek: het effect van dyslexiebehandelingen /actueel/nieuwsarchief/promotieonderzoek-het-effect-van-dyslexiebehandelingen

November 2019

Dag van de Dyslexie 2019 /actueel/nieuwsarchief/dag-van-de-dyslexie

Oktober 2019

Week van de Alfabetisering /actueel/nieuwsarchief/week-van-de-alfabetisering

September 2019

Oplossingsrichtingen bij themarapport dyslexieverklaringen /actueel/nieuwsarchief/oplossingsrichtingen-bij-themarapport-dyslexieverklaring…

Mei 2019

Nationale Dyslexie Conferentie 2019 /actueel/nieuwsarchief/nationale-dyslexie-conferentie-2019

April 2019

Nieuws over regionale netwerken /actueel/nieuwsarchief/nieuws-over-regionale-netwerken

April 2019

Actieplan Stimuleringsprogramma /actueel/nieuwsarchief/actieplan-stimuleringsprogramma

April 2019

Makkelijk Lezen Prijs /actueel/nieuwsarchief/makkelijk-lezen-prijs

Maart 2019

Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar /actueel/nieuwsarchief/nieuwe-versies-leidraad-handreiking-en-leerlingdossier-b…

Februari 2019

Contouren plan van aanpak gepresenteerd /actueel/nieuwsarchief/contouren-plan-van-aanpak-gepresenteerd

September 2018

Balans Magazine Special: Dossier Dyslexie /actueel/nieuwsarchief/balans-magazine-special-dossier-dyslexie

September 2018

Dyslexie: professionalisering onderwijs en zorg /actueel/nieuwsarchief/dyslexie-professionalisering-onderwijs-en-zorg

September 2018

Brainstormdag Digitaal Platform /actueel/nieuwsarchief/brainstormdag-digitaal-platform

Juni 2018

Denktankdag /actueel/nieuwsarchief/denktankdag

Maart 2018

Overzicht berichtgeving corona /actueel/nieuwsarchief/overzicht-berichtgeving-corona

2020-2022