Resultaten QuickScan

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Mei 2023

Eind 2022 heeft Dyslexie Centraal een QuickScan uitgezet onder verschillende onderwijs- en zorgprofessionals. Aanleiding waren de signalen die binnenkwamen over een stijging in het aantal aanmeldingen voor vergoede dyslexiezorg. Het vermoeden was dat dit onder andere werd veroorzaakt door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. Met een vragenlijst voor poortwachters, zorgaanbieders, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten hebben we geprobeerd hier meer zicht op te krijgen. De resultaten van deze QuickScan zijn nu beschikbaar en samengevat in het Publieksverslag Terugkoppeling QuickScan Dyslexie Centraal.