Onderzoek Beleid en ontwikkeling bij EED

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Augustus 2020

In juli 2020 is het rapport gepubliceerd van het onderzoek Beleid en ontwikkeling bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Doel van dit onderzoek was zicht te krijgen op de dyslexiezorgketen, het beleid van gemeenten en onderwijs op dit gebied en op aantallen en ontwikkelingen daarin. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ed Smeets van KBA Nijmegen, in opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van OCW.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden o.a. de volgende conclusies getrokken en adviezen gegeven:

  • Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben onvoldoende zicht op de aantallen leerlingen die zorg krijgen voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Geadviseerd wordt om hier zicht op te krijgen door in te zetten op monitoring op zowel gemeentelijk niveau als schoolniveau. Op basis hiervan kan beter gesignaleerd worden waar verbetering wenselijk is.
  • In gemeenten waar samenwerking is tussen gemeente, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen die gericht is op het verbeteren van het leesonderwijs en verminderen van dyslexieverklaringen, is het percentage leerlingen met EED-zorg gemiddeld lager dan bij gemeenten waar niet wordt samengewerkt op dit gebied. Op basis hiervan wordt aangeraden om in te zetten op samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorg. Een poortwachter kan hier een belangrijke rol in spelen door ook bij te dragen aan verbeterslagen op scholen.

Lees het volledige onderzoeksrapport ‘Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie’ van KBA Nijmegen hier.

Voor meer informatie en inspiratie over de samenwerking tussen de gemeente en samenwerkingsverbanden passend onderwijs, lees de Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie