Nieuw op de site: meertaligheid en dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Juni 2021

Steeds meer kinderen in Nederland groeien meertalig op. Wanneer er sprake is van leesproblemen kan dit leiden tot onduidelijkheid: komen de leesproblemen door dyslexie of is er sprake van een achterstand door meertaligheid? Onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid verklaren met dyslexie kan leiden tot overdiagnose, maar anderzijds kan het aanwijzen van een mondelinge taalachterstand in het Nederlands als oorzaak voor leesproblemen leiden tot onderdiagnose. Wanneer er sprake is van taalproblemen - in dit geval specifiek lees- en/of spellingproblemen - bij een meertalige leerling is het belangrijk om te onderzoeken waar de knelpunten precies liggen en waar deze door veroorzaakt kunnen worden.

Op onze themapagina in Weten vind je informatie over de diagnostiek van leesproblemen bij meertalige leerlingen en over transfer vanuit de moedertaal. We geven tips voor het onderscheiden van verschillende lees- en taalproblemen en leestips voor meer informatie. 

Je vindt de pagina hier: Weten | Meertaligheid en dyslexie.