Brede vakinhoudelijke richtlijn: wat verandert er voor het vo?

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • December 2021

Een aantal maanden geleden is de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie gepubliceerd. Maar wat betekent dit voor het voortgezet onderwijs? Een van de belangrijkste aandachtspunten is om bij leerlingen voor wie pas in het vo het vermoeden van dyslexie ontstaat, de hardnekkigheid van het lees- en/of spellingprobleem te onderzoeken. Dit is iets dat voor veel scholen lastig te realiseren is. Vaak komt dit na de overgang van po naar vo onder de aandacht. In ons informatiepakket voor het vo dat afgelopen september naar alle vo-scholen is verstuurd, vindt u informatie over hoe te handelen rondom de overgang van po naar vo en verdere informatie over signalering en ondersteuning van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Neem ook eens een kijkje op onze speciale vo-pagina. Daar vindt u onder andere een verwijzing naar onze aanbevelingen bij Signaleren in het vo. Of maak gebruik van het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs.

Begin 2022 zullen we verder ingaan op de gevolgen van de richtlijn op de signalering en de aanpak van dyslexie in het voortgezet onderwijs. Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten.