Basisonderwijs

Hier vind je een selectie van relevante informatie voor professionals uit het basisonderwijs. Dit overzicht is niet uitputtend. Ga voor een overzicht van het volledige aanbod naar Weten (achtergrondinformatie), Doen (praktische informatie en materialen), Leren (ervaringen in o.a. het onderwijs).

Decoratieve afbeelding voor Doelgroep Basisonderwijs

Screening in groep 2: een goed idee

Hoe kun je leesachterstanden voorkomen in groep 2? In deze video leggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam uit hoe vroegtijdige screening en interventie in groep 2 eruit kunnen zien.
Lees meer
Screening in groep 2: een goed idee

Tijdschrift Speciale uitgave van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Tijdschrift met informatie en praktische adviezen over goed lees- en spellingonderwijs en de preventieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie.
Lees meer
Voorkant van tijdschrift met plaatje van rennende kinderen

Hoe kan ik de ondersteuning bij lezen en spellen op school het beste inrichten?

Met deze infographic worden de stappen rondom de ondersteuningsniveaus bij lezen en spellen in beeld gebracht. Hier vind je ook meer informatie over de effectieve invulling van de ondersteuningsniveaus.
Lees meer
infographic over de vier ondersteuningsniveaus

Weten

Goed lees- en spellingonderwijs /weten/goed-lees-en-spellingonderwijs

Hier vind je informatie over de lees- en spellingontwikkeling en hoe goed lees- en spellingonderwijs eruit ziet

Signaleren van achterstanden /weten/signaleren-van-achterstanden

Lees hier meer over het herkennen van lees- en spellingproblemen en het vroegtijdig inzetten van extra ondersteuning

Begeleiding bij lees- en spellingproblemen /weten/begeleiding-bij-lees-en-spellingproblemen

Lees meer over hoe effectieve begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen eruitziet

In dit artikel lees je alles over de doorverwijzing van onderwijs naar zorg en de vergoedingsregeling in het po

Artikel over de wet- en regelgevingen rondom het afnemen van toetsen in het basisonderwijs en de mogelijkheden voor aangepast toetsen voor leerlingen met dyslexie

Overgang naar het voortgezet onderwijs /weten/overgang-naar-het-voortgezet-onderwijs

Lees wat er komt kijken bij de schoolkeuze en overdracht van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie richting het vo

Doen

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen /doen/materialen/scan-preventieve-aanpak-lezen-en-spellen

Online zelfevaluatie-instrument voor het voorbereidende lees- en spellingonderwijs in groep 1 en 2

Dyslexiehulpmiddelen /doen/dyslexiehulpmiddelen

Praktische informatie om thuis en op school aan de slag te gaan met dyslexiehulpmiddelen

Werken met de protocollen /doen/werken-met-de-protocollen

Informatie voor onderwijsprofessionals over waarvoor en hoe je de protocollen voor leesproblemen en dyslexie kunt inzetten

Praktische handreikingen, brochures, protocollen en andere materialen

Preventieve aanpak: bekijk de film en de literatuurlijst bij Praktijkroute basisonderwijs groep 1-2

Invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED /doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-…

Handreiking voor de invulling en beoordeling van ondersteuning bij signalering van achterstanden bij lezen en spellen

Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8 /doen/materialen/scan-leesproblemen-en-dyslexie-groep-3-8

Online zelfevaluatie-instrument voor het lees- en spellingonderwijs en de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie

Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 /doen/materialen/keuzehulp-effectieve-interventies-ondersteuningsniveau-3

Met behulp van deze keuzehulp kan een beredeneerde keuze gemaakt worden uit de verschillende interventieprogramma's die ingezet kunnen worden op ondersteuningsniveau 3

Leren

Praktijkvoorbeeld van samenwerking gemeenten, basisonderwijs, zorg en ouders voor een preventieve, betere en goedkopere aanpak van dyslexie

Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk /leren/lerende-professionals/vergoedingsregeling-dyslexie-de-praktijk

Doe met behulp van onze online professionaliseringsmodule meer kennis op over de vergoedingsregeling en krijg handvatten om de kwaliteit van de procedure rondom de regeling te verbeteren

Leerlingen met dyslexie vertellen over hun eigen ervaringen

Leren van goede voorbeelden /leren/leren-van-goede-voorbeelden

Voorbeelden van de uitvoering en het beleid op het gebied van de aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie op verschillende scholen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden nieuwsbrief

Actueel

Hier vind je het laatste nieuws en de activiteitenagenda.
Lees meer

FAQ

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over leesproblemen en dyslexie.
Lees meer

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.