Webinar Handelingsgerichte adviezen

Laatst bijgewerkt op

Actueel | juni 2024

Op dinsdag 26 november 2024 organiseert Dyslexie Centraal van 15:30-17:00 uur een webinar over het opstellen van handelingsgerichte adviezen bij een dyslexieverklaring. Het is belangrijk om de adviezen in een dyslexieverklaring zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele leerling. Dat helpt scholen bij het zoeken naar de juiste faciliteiten en aanpassingen voor individuele leerlingen. Tijdens het webinar wordt door twee professionals, Marzena Rolak en Beatrijs Brand, ingegaan op vragen als: hoe vertaal je de onderzoeksbevindingen van een dyslexieonderzoek nu naar - op het individu gerichte - (behandel)adviezen? Hoe stem je de adviezen die je afgeeft goed af op de sterke kanten en belemmeringen van een leerling? Welke stappen moet je daarvoor ondernemen?  

Tijdens de presentaties zullen de sprekers gebruikmaken van een stappenplan dat handvatten biedt voor het opstellen van handelingsgerichte adviezen. Het stappenplan wordt op dit moment ontwikkeld en zal o.a. gekoppeld zijn aan de verschillende stappen van de diagnostische cyclus, zoals weergegeven in de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0.  

Programma  

De precieze invulling van het webinar zal later nog worden aangekondigd. 

Voor wie? 

Het webinar is voornamelijk bedoeld voor zorgprofessionals die dyslexieonderzoek uitvoeren en dyslexieverklaringen opstellen voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn geïnteresseerde onderwijsprofessionals die leerlingen met dyslexie begeleiden ook van harte welkom.  

Aanmelden 

Interesse om deel te nemen aan het webinar? Aanmelden hiervoor is mogelijk tot en met dinsdag 19 november via dit aanmeldformulier. Deelname is kosteloos dankzij subsidie van het Ministerie van OCW. Tevens zal dit webinar worden opgenomen en wordt de opname naderhand voor iedereen beschikbaar gesteld via de website van Dyslexie Centraal. 

Voor vragen kun je mailen naar info@dyslexiecentraal.nl