Samenwerking onderwijs & zorg

Leren lezen en schrijven is een belangrijke basisvaardigheid voor iedereen. Samenwerking tussen onderwijs en zorg is essentieel om effectieve extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben om zich deze basisvaardigheden eigen te kunnen maken. 

Hieronder vind je de komende periode steeds meer relevantie informatie over de samenwerking tussen onderwijs & zorg op regionaal en landelijk niveau. Begin februari 2020 is de handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie verschenen.