Uitbreiding van de tijd voor lezen en spelling op ON 3

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Mei 2022

We krijgen vaak vragen over de hoeveelheid tijd die geboden moet worden op ondersteuningsniveau 3 als een leerling ernstige uitval laat zien op zowel lezen als spellen. Daarom hebben we op Dyslexie Centraal een nieuwe FAQ opgesteld, waarin we uitgebreid ingaan op de uitbreiding van de ondersteuningstijd voor lezen en spellen.