Online intervisiebijeenkomsten voor het vo, aanmelding geopend!

Laatst bijgewerkt op

Actueel | Mei 2021

Dyslexie Centraal organiseert een serie van drie online intervisiebijeenkomsten in het najaar van 2021 rondom de ondersteuning in het voortgezet onderwijs voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie. Deelname is gratis. De intervisiebijeenkomsten zijn bedoeld voor docenten, remedial teachers, dyslexiecoaches, ondersteunings-/zorg-/dyslexiecoördinatoren in het vo. Deelnemers  wisselen positieve ervaringen uit en leren van elkaar hoe ze knelpunten die ze ervaren op deze thema’s kunnen aanpakken. Ze worden hierin begeleid door een ervaren trainer.

De deelnemers gaan in de intervisiebijeenkomsten met vraagstukken en knelpunten uit hun eigen praktijk aan de slag rond een aantal thema’s:

  • Bijeenkomst 1: Gespreksvoering met leerlingen en collega’s
  • Bijeenkomst 2: Van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen
  • Bijeenkomst 3: Inzet van dyslexiehulpmiddelen

Aanmelden

Interesse om deel te nemen? Ga voor meer informatie naar Leren | Online intervisiebijeenkomsten. Voor vragen kan gemaild worden naar info@dyslexiecentraal.nl. Aanmelden is mogelijk vóór vrijdag 18 juni 2021 via dit aanmeldformulier. Er is maar beperkt plek, dus schrijf u snel in!