Gezocht: gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Juni 2020

De Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie beoogt antwoord te geven op de knelpunten die worden ervaren bij de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Als de richtlijn in concept klaar is, dan is het belangrijk dat deze getest wordt in de praktijk: in het onderwijs en de zorg. Een groep gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten in het veld werkt dan gedurende een afgebakende periode met de conceptrichtlijn. 

Daarvoor zijn ze op zoek naar professionals die de richtlijn in de praktijk vanaf september willen testen. Meld je vóór 1 juli hiervoor aan! Meer informatie en aanmelden kan op de website Richtlijnen jeugdhulp. Bekijk ook deze pagina voor recente ontwikkelingen over de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.
 

Logo's NIP NKD NVO NJI LBRT