Effectief aan de slag op ondersteuningsniveau 3

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • September 2021

Regelmatig krijgen wij de vraag  welke lees- en/of spellingprogramma’s effectief zijn bij de intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 3. Als onderwijsprofessional (ib’er, leesspecialist, rt’er, leerkracht) kun je dit echter zelf het beste beoordelen: je kent de leerling  en de schoolcontext en weet wat de leerling nodig heeft. Bovendien staat of valt de effectiviteit van een programma met de kwaliteit van de uitvoer. Om onderwijsprofessionals op weg te helpen bij het opzetten van een effectieve interventie, zijn in samenwerking met de praktijk twee instrumenten ontwikkeld: een keuzehulp en een checklist.

Keuzehulp

Om handvatten te bieden voor het maken van een beredeneerde keuze, is de Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen ontwikkeld. In verschillende stappen word je door het beslissingsproces geleid. Daarnaast zijn ter ondersteuning en inspiratie enkele veelgebruikte programma’s geanalyseerd met behulp van onderdelen uit de keuzehulp. Ook kan ter inspiratie een overzicht van beschikbare interventieprogramma’s gedownload worden.

Checklist

De begeleiding staat of valt met de kwaliteit van de uitvoering door de professional. Om de kwaliteit van de begeleiding te kunnen evalueren en waarborgen is de Checklist kwaliteitsaanpak: Professioneel handelen op ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen ontwikkeld. De checklist kan zowel op leerling- als schoolniveau worden ingezet.

Ervaringen

We zijn benieuwd naar de ervaringen met het gebruik van deze instrumenten op scholen. Op basis van feedback uit de praktijk kunnen wij de instrumenten bijstellen en optimaliseren. Wil je je ervaringen delen? Stuur dan een mail naar info@dyslexiecentraal.nl.

Verantwoording

Deze instrumenten zijn ontwikkeld op basis van kennis uit de praktijk en wetenschap over effectief handelen op ondersteuningsniveau 3 (lees meer in deze beknopte onderbouwing). Deze beknopte onderbouwing is een praktische uitwerking van de literatuurstudie Overzichtsstudie naar de effectiviteit van preventie en interventie in het basisonderwijs (Scheltinga & Elderenbosch, 2021). De literatuurstudie en beknopte onderbouwing vormen samen de basis voor de ontwikkeling van deze instrumenten.