Vragenlijst voor poortwachters dyslexiezorg

  • Actueel
  • November 2023

Door de werkgroep Poortwachters van Dyslexie Centraal en NKD is een vragenlijst opgesteld over de invulling van de werkzaamheden als poortwachter. We willen zo samen met jou een beeld krijgen van de verschillende taken, bevoegdheden en ervaringen van poortwachters in Nederland en hoe hierbij de samenwerking tussen onderwijs en zorg tot stand komt. De inzichten uit de reacties op de vragenlijst willen we samen met jullie als poortwachters bespreken op de Landelijke Poortwachtersbijeenkomst op 8 februari 2024. Informatie over deze bijeenkomst volgt later. 

Ben je poortwachter en wil je de vragenlijst invullen? Klik hier om de vragenlijst te openen.

Wil je terugkoppeling over de vragenlijst en informatie over de Poortwachtersbijeenkomst op 8 februari 2024 ontvangen? Vul dan aan het einde van de vragenlijst je naam en E-mailadres in.

Ken je poortwachters die geen bericht hierover hebben gekregen? Deel dan dit bericht en de link!

Invullen van de vragenlijst kan nog tot 15 december 2023.