Dyslexie: professionalisering onderwijs en zorg

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • September 2018

Minister Slob heeft de Tweede Kamer met een kamerbrief ge├»nformeerd (7 september 2018) over de stand van zaken rond dyslexieverklaringen en een onderzoek  naar de kwaliteit van dyslexierapporten.
In deze kamerbrief wordt het belang van professionalisering van de beroepsgroepen uit onderwijs en zorg omtrent de aanpak van leesproblemen en dyslexie benadrukt. Daarnaast is er ruimte voor verbetering wanneer het gaat om de kwaliteit van dyslexieverklaringen. Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid verschillende activiteiten in gang gezet:

Stimuleringsprogramma Preventieve en Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs (Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie)

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Het Expertisecentrum Nederlands (penvoerder) voert samen met onder andere Balans en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) het Stimuleringsprogramma Dyslexie uit. Het Stimuleringsprogramma heeft als doel scholen beter in staat te stellen om systematisch en duurzaam te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.
 

Afbeelding van de logo's van de partners van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie: Expertisecentrum Nederlands, Balans, NKD, LBRT, LBBO, Communiceer digitale hulpmiddelen, Stichting Dyslexie Nederland en Netwerk LPO.