Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie

De richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen van professionals in onderwijs en zorg bij hulp aan leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Hierbij gaat het om de aanpak van het onderwijs tot de zorg, in onderlinge afstemming en samenwerking. De richtlijn is dus bedoeld voor zowel onderwijs als zorg. Er is ook een document met informatie voor ouders.

Lees meer over Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie
pexels-julia-m-cameron

Checklist kwaliteitsaanpak

  • Professioneel handelen op ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen

Met de checklist kan de kwaliteit en intensiteit van de uitvoering van een interventie op ondersteuningsniveau 3 gemonitord en geëvalueerd worden.

Lees meer over Checklist kwaliteitsaanpak
Checklist

Tijdschrift Speciale uitgave van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Dit tijdschrift maakt deel uit van het informatiepakket dat begin 2020 naar alle basisscholen in Nederland is gegaan. Het informatiepakket bevat informatie en praktische adviezen voor de preventieve en integrale aanpak in het onderwijs. Naast het tijdschrift zat er in het informatiepakket ook een poster met een infographic over de inrichting van het getrapte ondersteuningsaanbod op school bij lees- en spellingproblemen.

Lees meer over Tijdschrift Speciale uitgave van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie
Voorkant van tijdschrift met plaatje van rennende kinderen

Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

  • Online zelfevaluatie-instrument

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het basisonderwijs met betrekking tot het lees- en spellingonderwijs en de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Lees meer over Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8
Radargrafiek voorbeeld uit scan

In gesprek met leerling en vakdocent over begeleiding bij mvt

Deze twee gespreksleidraden kunnen gebruikt worden in het voortgezet onderwijs voor het eerste gesprek met een leerling over het leren van vreemde talen en het zorgen voor afstemming tussen de vakdocent en de docent die ondersteuning biedt tijdens een hulp-/steunles.

Lees meer over In gesprek met leerling en vakdocent over begeleiding bij mvt
,

Mijn kind met dyslexie gaat naar de middelbare school: Vragen voor de nieuwe school

Als je kind in groep 7 of 8 zit ga je een keuze maken voor een middelbare school. Bij kinderen met dyslexie is het ook belangrijk om te zien of je kind de juiste ondersteuning zal krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen. In dit document vind je verschillende suggesties voor vragen die je aan de school kunt stellen.

Lees meer over Mijn kind met dyslexie gaat naar de middelbare school: Vragen voor de nieuwe school
Foto ouder met vraagtekens

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.