Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Kwaliteitsdocument voor hulp bij invulling basisondersteuning lees- en spellingonderwijs

Vanuit de basisondersteuning geeft iedere school de zorg op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 zo goed mogelijk vorm. Om scholen te helpen bij het goed vastleggen van de geboden ondersteuning én suggesties te geven voor de invulling van deze ondersteuning op het gebied van lees- en spellingonderwijs, heeft een werkgroep vanuit basisscholen in de gemeente Nijmegen in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands een nieuw document ontwikkeld.

Lees meer over Kwaliteitsdocument voor hulp bij invulling basisondersteuning lees- en spellingonderwijs
Een stapelboeken met een appel erbovenop en een stapel blokken met letters

Draaiboek verbetertraject po

Dit draaiboek biedt suggesties en handvatten voor het opzetten van een verbetertraject rondom ondersteuningsniveau 3 binnen een schoolbestuur of samenwerkingsverband.

Lees meer over Draaiboek verbetertraject po
Groep mensen van bovenaf gezien die vergaderen

Preventieve Dyslexiezorg

  • Eerder, beter en kosteneffectiever.

In de standaard-dyslexiezorg geldt dat kinderen eerst ernstig en langdurig vastlopen en twee jaar of langer moeten wachten voor ze relatief dure specialistische hulp kunnen krijgen.

In het boek Preventieve Dyslexiezorg wordt het over een andere, preventieve boeg gegooid.

Lees meer over Preventieve Dyslexiezorg
Voorkant boek Preventieve Dyslexiezorg, auteur Ria Kleijnen. Een groep van handen die samen een keten vormen

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0

Met ingang van 1 januari 2022 is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) van kracht. Dit Protocol wordt gebruikt in het kader van de vergoede zorg (vanuit de Jeugdwet) bij leerlingen in het basisonderwijs met Ernstige Dyslexie.

Lees meer over Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0
PDDB

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.