Webinar Aanpak van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs

Laatst bijgewerkt op
 • Actueel
 • Januari 2023

Als onderwijs- of zorgprofessional wil je leerlingen met dyslexie zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Maar in de begeleiding van deze leerlingen kan je tegen diverse vraagstukken aanlopen. Tijdens het webinar “Aanpak van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs” dat wordt georganiseerd door Dyslexie Centraal op donderdag 23 maart 2023 van 14:30-17:00 uur, wordt aandacht besteed aan vier verschillende thema’s.

In gesprek met de leerling met dyslexie

Veel leerlingen met dyslexie willen als ze op het VO komen niet ‘anders’ zijn. Ze staan dan niet altijd open voor extra begeleiding. Daarom is het belangrijk om eerst het gesprek aan te gaan met de leerling en daarin vooral de leerling aan het woord te laten. Wat zijn hun sterke kanten? Wat betekent dyslexie voor hen? Waar hebben ze behoefte aan? Wat heeft hen tot nu toe geholpen en wat niet? In dit deel van het webinar wordt een korte illustratie gegeven van verschillende soorten gesprekken die je met de leerling kan voeren en welke gesprekstechnieken je daarvoor kan inzetten.

Inzetten van dyslexiehulpmiddelen

Als docent heb je soms leerlingen in de klas die werken met hulpmiddelen. Wat is jouw rol daarbij? En wat mag je verwachten van de leerling zelf? Als dyslexiecoach wil je misschien bij enkele leerlingen een hulpmiddel opstarten, maar welke stappen zet je daarbij? Wie heb je allemaal nodig? In dit deel van het webinar doorlopen we de stappen van methodiek COM en illustreren deze aan de hand van een casus.

Inzetten van visuele ondersteuning bij grammatica-uitleg van moderne vreemde talen

Grammaticaregels leren en kunnen toepassen is voor leerlingen met dyslexie één van de struikelblokken bij het leren van een vreemde taal. Tijdens dit deel van het webinar gaan we kijken naar mogelijkheden om grammatica te verduidelijken door middel van visuele ondersteuning. Vooral bij het leren van de grammaticale tijden werkt dat goed.

Een brede schoolaanpak

Vaak is de ondersteuning van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie belegd bij enkele personen op een middelbare school. De Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs vormt een mooi startpunt om een breder draagvlak te realiseren, met elkaar het gesprek aan te gaan en punten naar boven te halen waarop ingezet kan worden. In dit deel van het webinar wordt ingegaan op het schoolbreed inzetten van de Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs en andere aandachtspunten voor het schoolbreed organiseren van de ondersteuning van leerlingen met dyslexie.

Programma

 • Inloop: 14:15

 • Opening: 14:30

  • Christel Dood (Expertisecentrum Nederlands)

 • In gesprek met de leerling met dyslexie: 14:40

  • Marzenka Rolak (Dyslexie Scholing & Advies)

 • Inzetten van dyslexiehulpmiddelen: 15:05

  • Katrien Horions (Hogeschool Zuyd)

 • Pauze: 15:30-15:45

 • Inzetten van visuele ondersteuning bij grammatica van MVT: 15:45

  • Mieke Urff (Onderwijskundige/ dyslexiespecialist)

 • Een brede schoolaanpak: 16:10

  • Christel Dood (Expertisecentrum Nederlands)

 • Afsluiting en ruimte voor vragen: 16:35

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor onderwijs- en zorgprofessionals in het voortgezet onderwijs. Hier vallen natuurlijk ook medewerkers van samenwerkingsverbanden of schoolbesturen onder.

Aanmelden

Interesse om deel te nemen? Aanmelden is mogelijk vóór maandag 20 maart via dit aanmeldformulier. Deelname is kosteloos dankzij subsidie van het Ministerie van OCW. Tevens zal het webinar worden opgenomen. De opnames van de presentaties zijn te vinden in het artikel met de terugblik op het webinar

Wanneer u nog andere vragen heeft, dan kunt u mailen naar info@dyslexiecentraal.nl.