Webinar Aanpak van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs

  • Actueel
  • Januari 2023

Als onderwijs- of zorgprofessional wil je leerlingen met dyslexie zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Maar in de begeleiding van deze leerlingen kan je tegen diverse vraagstukken aanlopen. Hoe ga je bijvoorbeeld met leerlingen in gesprek? En hoe krijg je hun hulpvraag duidelijk en kun je hen leren zelf met deze problemen om te gaan? Hoe zorg je voor een vertaling van dyslexiebeleid in de praktijk en hoe neem je jouw collega’s hierin mee? Hoe kunnen dyslexiehulpmiddelen effectief worden ingezet? Is er een dyslexiebeleid op jouw school en hoe zorg je ervoor dat dit teambreed wordt gedragen?

Op deze en andere vragen wordt ingegaan tijdens het webinar “Aanpak van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs”. Dit wordt georganiseerd door Dyslexie Centraal op donderdag 23 maart 2023 van 14:30-17:00 uur. Tijdens het webinar wordt aandacht besteed aan vier thema’s door verschillende docenten: een schoolbrede aanpak (Christel Dood), gespreksvoering met leerlingen (Marzenka Rolak), van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen (Mieke Urff) en inzet van dyslexiehulpmiddelen (Katrien Horions). Aan de hand van voorbeelden en casussen zullen zij jullie meenemen in de verschillende onderwerpen.

Programma

Meer informatie over het programma en de tijden van de verschillende onderdelen volgt binnenkort.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor onderwijs- en zorgprofessionals in het voortgezet onderwijs.

Aanmelden

Interesse om deel te nemen? Aanmelden is mogelijk vóór maandag 20 maart via dit aanmeldformulier. Deelname is kosteloos dankzij subsidie van het Ministerie van OCW. Als u nog vragen heeft, dan kunt u mailen naar info@dyslexiecentraal.nl.