Voortgang ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Februari 2020

De brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie wil antwoord geven op de uitgangsvragen die voor de knelpunten bij de aanpak van dyslexie zijn geformuleerd. Het onderwijs- en zorgcontinu├╝m rond leesproblemen en dyslexie vormt hierbij het uitgangspunt. Doel van de richtlijn is ontschotting en samenwerking in de keten van onderwijs en zorg.

In februari 2020 hebben de uitvoerende partijen verslag gedaan van de voortgang tot nu toe, deze is hier te downloaden: 

De brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie wordt ontwikkeld door de volgende organisaties: 

  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
  • Nederlandse Verenigingen van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
  • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
  • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)