Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Februari 2019

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie zijn door het Expertisecentrum Nederlands en het NKD een drietal documenten met betrekking tot de EED-vergoedingsregeling herzien. Het gaat om de volgende documenten:

  • de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg,
  • de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
  • het Leerlingdossier Dyslexie.

De nieuwe versies van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier zijn volledig op elkaar afgestemd en vormen samen één geheel. Voor zowel onderwijs- als zorgprofessionals is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de inhoud van deze documenten.

De Leidraad beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) tot diagnostiek en behandeling. De Handreiking beschrijft de concrete, inhoudelijke invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 binnen dit proces. Het Leerlingdossier wordt door scholen gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek.

De bijgestelde documenten kun je hier vinden.