Minimale dataset monitoring

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • November 2021

In de afgelopen jaren heeft het Stimuleringsprogramma verschillende activiteiten ondernomen om regio’s er toe te zetten om zicht te krijgen op hun data over leesproblemen en dyslexie en deze data vanuit onderwijs, zorg en gemeenten met elkaar te verbinden. We hebben een eerste inventarisatie verricht naar wensen en mogelijkheden voor landelijke datamonitoring op dit gebied, een aantal bestaande monitoren met elkaar vergeleken en een prototype ontwikkeld voor een tool waarmee betrokkenen hun gegevens kunnen invoeren en samenbrengen. Hierbij is een voorzet gemaakt voor een minimale dataset als basis voor een dergelijk monitoringinstrument. Daarbij zijn ook plannen gemaakt voor het uitproberen van deze dataset met het prototype, maar mede vanwege de Corona-maatregelen is de uitvoering hiervan in de praktijk nog niet mogelijk geweest.

We presenteren nu hierbij de minimale dataset en maken deze beschikbaar via Dyslexie Centraal. Deze set kan als uitgangspunt dienen voor samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgaanbieders om het gesprek aan te gaan over het zelf opzetten van datamonitoring en het beter kunnen sturen op basis van de data.

Heeft u plannen om met datamonitoring aan de slag te gaan en heeft u vragen hierbij? Wilt u meer weten over onze inventariserende activiteiten gericht op zicht op data en inzichten daaruit? Laat het ons weten via info@dyslexiecentraal.nl. We denken graag met u mee en helpen u graag verder op weg.