Starten in het voortgezet onderwijs

Laatst bijgewerkt op

Voor leerlingen met dyslexie die starten in het voortgezet onderwijs is het belangrijk om als school de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Daarbij moet goed afgesproken worden welke hulpmiddelen de leerling op school kan gebruiken. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een dyslexiekaart. Op Dyslexie Centraal | Doen vindt u een gespreksleidraad om kennis te maken met de leerling en om samen een dyslexiekaart op te stellen. Ook zijn er gespreksleidraden beschikbaar over de begeleiding bij het leren van een vreemde taal. Voor meer informatie over de inzet van dyslexiehulpmiddelen kunt u kijken op www.dyslexiehulpmiddelen.com