Tijdschrift Speciale uitgave van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Tijdschrift Speciale uitgave van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Poster ondersteuning bij spellen en lezen op school

Alle basisscholen in Nederland hebben het informatiepakket ontvangen met daarin bovenstaand tijdschrift en bovenstaande poster.

Het informatiepakket bevat informatie en praktische adviezen voor de preventieve en integrale aanpak in het onderwijs. We hopen u en uw collega’s met dit pakket en alle materialen op Dyslexie Centraal te inspireren en stimuleren om op school en in de klas aan de slag te gaan met een effectieve aanpak van leesproblemen en dyslexie. Alle informatie, materialen, instrumenten en filmpjes waar in dit informatiepakket naar verwezen wordt, zijn te vinden op de speciale pagina voor het Basisonderwijs.

Heeft u het pakket niet ontvangen of wilt u graag een extra exemplaar bijbestellen voor een collega? Klik hier voor het nabestelformulier.

Speciale uitgave Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie online