Literatuurstudie naar de effectiviteit van hulpmiddelen bij dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Juli 2021

In gezamenlijke opdracht van Dyslexie Centraal en NKD is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van hulpmiddelen bij dyslexie. Het rapport van deze studie is nu beschikbaar. In het najaar van 2021 zal naar aanleiding van deze studie en de geactualiseerde dyslexiehulpmiddelen-website vanuit Dyslexie Centraal een webinar georganiseerd worden.

Het doel van de literatuurstudie is om in kaart te brengen welke evidentie er is voor de effectiviteit van verschillende technische hulpmiddelen ter ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Daarnaast wordt ook gekeken naar aspecten van implementatie en bruikbaarheid die een rol kunnen spelen bij de effectiviteit. De review baseert zich enerzijds op internationaal onderzoek en anderzijds op studies in de Nederlandse context naar tekst-naar-spraak, spraak-naar-tekst en tekstverwerkingsvoorzieningen.

Bevindingen uit deze literatuurstudie geven een achtergrond bij de meer praktische adviezen voor keuze en implementatie van hulpmiddelen, zoals die te vinden zijn op www.dyslexiehulpmiddelen.com en Weten | Dyslexiehulpmiddelen. Lees ook het interview met Femke Scheltinga, die de literatuurstudie heeft uitgevoerd, in de nieuwsbrief van het NKD.