Veranderingen vergoedingsregeling dyslexie (EED) per 1 januari 2022

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Oktober 2021

Met ingang van 1 januari 2022 gaat er wat veranderen aan de vergoedingsregeling dyslexie, dan wordt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) ingevoerd. Vanaf 1 januari 2022 moet daarom de nieuwe versie (3.0) van de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg gebruikt gaan worden. De Leidraad beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige dyslexie op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Tot en met december 2021 wordt nog gebruik gemaakt van de huidige versie (2.0) van de Leidraad.

De belangrijkste veranderingen betreffen het vervallen van het criterium ‘enkelvoudigheid’ en de rol van de spellingscores bij de toelating tot de vergoede zorg. Over de veranderingen in de vergoedingsregeling zijn een aantal toelichtende brieven opgesteld: een voor het schoolbestuur, een voor de leesspecialist, een voor de poortwachter en een voor de ouders. Deze brieven en ook beide versies van de Leidraad (2.0 en 3.0) zijn te downloaden via Materialen | Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg.

Nog vragen over deze veranderingen? Neem dan contact op met Dyslexie Centraal, via info@dyslexiecentraal.nl