Steeds Inclusiever: rapportage Onderwijsraad

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Augustus 2020

De Onderwijsraad heeft in juni het adviesrapport “Steeds inclusiever” gepubliceerd, waarin wordt beschreven hoe het onderwijs inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking, zoals dyslexie. Er worden drie belangrijke maatregelen beschreven die nodig zijn om dit te bereiken.

Het algemene advies in dit rapport is: “Zorg dat álle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking”. Dit wordt uitgewerkt in drie aanbevelingen:

  1. Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scholen
  2. Breng onderwijssoorten dichter bij elkaar
  3. Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met het streven naar inclusiever onderwijs

Het rapport gaat ook in op ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Inclusiever onderwijs vraagt van scholen dat ze ondersteuning en toerusting kunnen bieden aan leerlingen en docenten, ook als het gaat om dyslexie. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van dyslexiesoftware als didactische toerusting. Daarnaast wordt voorgesteld om een landelijke norm voor lichte ondersteuning en toerusting te ontwikkelen (hier valt dyslexie ook onder). Nu wordt dit lokaal geregeld, wat zorgt voor grote verschillen tussen scholen. Om te zorgen dat deze norm aan blijft sluiten bij de behoeftes van de maatschappij is het van belang dat deze geëvalueerd wordt.

Belangrijk is daarbij dat professionals in het onderwijs toegerust zijn en worden om deze ondersteuning te bieden. Bestuurders, schoolleiders en de overheid hebben hier ook een belangrijke rol in.

Lees hier het volledige adviesrapport van de Onderwijsraad.