Terugblik mini-symposium Preventieve Dyslexiezorg

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Februari 2023

Op zaterdag 11 februari organiseerde Dyslexie Centraal een mini-symposium over Preventieve Dyslexiezorg. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het recent verschenen boek van Ria Kleijnen over deze aanpak, onder de titel ‘Preventieve Dyslexiezorg: eerder, beter en kosteneffectiever’.

Preventieve dyslexiezorg is een methodiek waarmee jonge risicokinderen eerder en beter geholpen kunnen worden. Onderwijs, zorg en ouders werken in een vroeg stadium samen en strategische partners (gemeente-schoolbesturen-zorginstellingen) dragen zorg voor randvoorwaarden en cofinanciering. Deze methodiek is tot stand gekomen door de medewerking van velen, en in eerste instantie in de praktijk beproefd in een pilot traject onder de naam ‘Dyslexie in Transitie’. Over deze pilot is op Dyslexie Centraal | Leren ook al een inspirerend voorbeeld beschreven.

Ria Kleijn in een zaal met diapresentatie

Tijdens het symposium werd de methodiek verder toegelicht door Ria Kleijnen en betoogde Wied Ruijssenaars onder het motto ‘Moed moet!’ dat er moed nodig is om deze aanpak samen te implementeren, en zo tot daadwerkelijke verbeteringen in zowel instructie in het leesonderwijs als begeleiding bij leesproblemen te komen.

Vervolgens gingen Ria en Wied in gesprek met Jan Paternotte (fractievoorzitter D’66) aan de hand van een aantal vragen en zorgen over beleid met betrekking tot het Nederlandse leesonderwijs, ouderbetrokkenheid en de inzet van gespecialiseerde onderwijs- en zorgprofessionals.

In de tweede helft van de middag gingen de 60 deelnemers onder begeleiding van Evelien Krikhaar groepsgewijs met elkaar in discussie over de vraag hoe er echt werk gemaakt zou kunnen worden van preventieve dyslexiezorg. Dit deden ze aan de hand van het beeld van een pijlergebouw, met als fundament ‘basisinstructie op orde’ en een zestal daarop geplaatste pijlers met noodzakelijke voorwaarden voor een werkende preventieve aanpak.

Hieronder zijn de verschillende presentaties in te zien:

Voor meer informatie over theorie en praktijk van deze preventieve aanpak wordt verder verwezen naar het genoemde boek, dat te downloaden of te bestellen is via Dyslexie Centraal | Preventieve Dyslexiezorg.