Presentaties van Dyslexie Centraal op Lexima Kennisfestival ‘Lees en Tel mee!’ 2024

Laatst bijgewerkt op

Actueel | juni 2024

Op donderdag 4 april 2024 was Dyslexie Centraal aanwezig op het Lexima Kennisfestival ‘Lees en Tel mee!’, met een informatiestand en twee presentaties, van Evelien Krikhaar en Martine Gijsel in samenwerking met Gentiana van Straten. Dia’s en beelden van de presentaties zijn nu hieronder terug te zien.

School, dyslexiebehandelaar en ouders: Optimale samenwerking op ondersteuningsniveau 4

Evelien Krikhaar

Sommige leerlingen laten ondanks intensieve begeleiding door school (ondersteuningsniveau 3) een grote en blijvende achterstand in lezen zien en hebben aanvullend specialistische dyslexiezorg nodig (ondersteuningsniveau 4). In de Handreiking voor de ondersteuningsniveaus van Dyslexie Centraal wordt geadviseerd dat school, behandelaar en ouders tijdens de periode van de dyslexiebehandeling nauw samenwerken binnen één plan voor de best passende invulling van de aanpak en de ondersteuning van de leerling, zowel in de zorg, als op school en thuis. Maar hoe krijg je dit in de praktijk nu samen voor elkaar? In deze presentatie wordt dieper ingegaan op adviezen voor hoe onderwijs- en zorgaanbod tijdens de dyslexiebehandeling op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarnaast worden er concrete tips en inspirerende praktijkvoorbeelden besproken van succesvolle samenwerkingen tussen school, behandelaar en ouders

drs. Evelien Krikhaar is werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands als senior onderzoeker op het gebied van taalontwikkeling, technisch lezen en dyslexie. Zij is bovendien programmamanager van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (ook bekend onder de naam Dyslexie Centraal).

Leren van en met elkaar: Effectief aan de slag op ondersteuningsniveau 3

Martine Gijsel en Gentiana van Straten

De begeleiding van leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie is binnen veel scholen en schoolbesturen een uitdaging. Hoe organiseer je de extra instructie en begeleiding? Hoe ziet een effectieve interventie eruit? En wat kunnen scholen van andere scholen leren? In deze lezing beantwoorden we deze vragen. We laten zien hoe een effectieve begeleiding eruit ziet. Ook delen we bevindingen van een pilot vanuit Dyslexie Centraal waarin we scholen hebben ondersteund bij het opzetten van een verbetertraject rondom de invulling van de ondersteuningsniveaus.

dr. Martine Gijsel is logopediste en spraak- en taalpatholoog en werkzaam als senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands. Daar werkt ze o.a. mee in het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (ook wel bekend onder de naam Dyslexie Centraal) en doet ze onderzoek naar effectieve lees- en spellinginterventies.

Gentiana van Straten is als dyslexiespecialist werkzaam binnen het onderwijs. Ze is werkzaam voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk als onderwijsadviseur dyslexie en poortwachter ED. Daarnaast ondersteunt en adviseert ze scholen met vraagstukken gericht op lezen, leesproblemen en dyslexie vanuit het Expertisecentrum van scholenstichting De Waarden.

 

Effectief aan de slag op ondersteuningsniveau 3