Actueel

Hier vind je nieuwsberichten over het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en andere relevante ontwikkelingen rondom lees- en spellingproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg. Ook vind je hier onze verstuurde nieuwsbrieven.

Overzicht nieuwsbrieven /actueel/archief-nieuwsbrieven

Webinar over Toetsen van lezen en spellen in het po https://dyslexiecentraal.nl/actueel/webinar-over-toetsen-van-lezen-en-spellen-h…

September 2023

Terugblik webinar Signalering in het vo https://dyslexiecentraal.nl/actueel/terugblik-webinar-signalering-het-vo

September 2023

Regiobijeenkomsten rondom preventieve aanpak van dyslexie https://dyslexiecentraal.nl/actueel/regiobijeenkomsten-rondom-preventieve-aanpa…

Augustus 2023

Starten in het voortgezet onderwijs https://dyslexiecentraal.nl/actueel/starten-het-voortgezet-onderwijs

Augustus 2023

Webinar Signalering in het vo & webinar Dyslexie in het vo: Ruimte in de regels https://dyslexiecentraal.nl/actueel/webinar-signalering-het-vo-webinar-dyslexie…

Juni 2023

Nieuw kwaliteitsdocument voor hulp bij invulling basisondersteuning lees- en sp… /actueel/nieuw-kwaliteitsdocument-voor-hulp-bij-invulling-basisondersteuning-le…

Juni 2023

Terugblik webinar Aanpak van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het vo https://dyslexiecentraal.nl/actueel/terugblik-webinar-aanpak-van-lees-enof-spel…

Maart 2023

Actueel Alternatieven Signaleringsinstrument Dyslexie vo https://dyslexiecentraal.nl/actueel/alternatieven-signaleringsinstrument-dyslex…

Maart 2023

Terugblik mini-symposium Preventieve Dyslexiezorg https://dyslexiecentraal.nl/actueel/terugblik-mini-symposium-preventieve-dyslex…

Februari 2023

Webinar: Aanpak van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet… https://dyslexiecentraal.nl/actueel/webinar-aanpak-van-lees-enof-spellingproble…

Januari 2023

Pilot verbetertraject ondersteuningsniveau 3 https://dyslexiecentraal.nl/actueel/pilot-verbetertraject-ondersteuningsniveau-3

Januari 2023

Presentaties van Dyslexie Centraal op Lexima Kennisfestival ‘Lees en Tel mee!’ https://dyslexiecentraal.nl/actueel/presentaties-van-dyslexie-centraal-op-lexim…

December 2022

Mini Symposium Preventieve Dyslexie  https://dyslexiecentraal.nl/actueel/mini-symposium-preventieve-dyslexiezorg

December 2022

Inventarisatie inrichting van de ondersteuning en ervaren knelpunten rondom dys… https://dyslexiecentraal.nl/actueel/inventarisatie-inrichting-van-de-ondersteun…

December 2022

Handboek Preventieve Dyslexie, door Ria Kleijnen https://dyslexiecentraal.nl/nieuw-handboek-over-preventieve-dyslexiezorg

November 2022

Welke toetsen op school bij een vermoeden van dyslexie? https://dyslexiecentraal.nl/weten/begeleiding-bij-lees-en-spellingproblemen/wel…

Oktober 2022

Resultaten enquête digitale aangepaste schoolboeken /actueel/nieuwsarchief/resultaten-enquete-digitale-aangepaste-schoolboeken

Juni 2022

Uitbreiding van de tijd voor lezen en spelling op ON 3 /actueel/nieuwsarchief/uitbreiding-van-de-tijd-voor-lezen-en-spelling-op-3

Mei 2022

Het vaststellen van hardnekkigheid in het VO /actueel/nieuwsarchief/het-vaststellen-van-hardnekkigheid-het-vo

Mei 2022

Alles over de ondersteuningsniveaus en doorverwijzing naar de zorg /actueel/nieuwsarchief/alles-over-de-ondersteuningsniveaus-en-doorverwijzing-na…

April 2022

Gezocht: vo-scholen voor interview over de ondersteuning van leerlingen met dys… /actueel/nieuwsarchief/gezocht-vo-scholen-voor-interview-over-de-ondersteuning-…

Maart 2022

Pilot Verbetertraject Ondersteuningsniveau 3 /actueel/nieuwsarchief/pilot-verbetertraject-ondersteuningsniveau-3

Maart 2022

Webinar over nieuwe protocol en richtlijn in januari 2022 nu terug te kijken /actueel/nieuwsarchief/webinar-over-nieuwe-protocol-en-richtlijn-januari-2022-n…

Februari 2022

Online intervisiebijeenkomsten en e-learning voor het vo: aanmelding geopend! /actueel/nieuwsarchief/online-intervisiebijeenkomsten-en-e-learning-voor-het-vo…

Februari 2022

Audio-ondersteuning bij begrijpend lezen in de zaakvakken /actueel/nieuwsarchief/audio-ondersteuning-bij-begrijpend-lezen-de-zaakvakken

Februari 2022

Hoe kun je het gebruik van een dyslexiehulpmiddel het best ondersteunen? /actueel/nieuwsarchief/hoe-kun-je-het-gebruik-van-een-dyslexiehulpmiddel-het-be…

Januari 2022

Aankondiging interdisciplinaire intervisie: Grip op dyslexie in het vo https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/aankondiging-interdisciplinai…

Januari 2022

Van EED naar ED /actueel/nieuwsarchief/van-eed-naar-ed

December 2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn: wat verandert er voor het vo? /actueel/nieuwsarchief/brede-vakinhoudelijke-richtlijn-wat-verandert-er-voor-he…

December 2021

Terugblik NDC /actueel/nieuwsarchief/terugblik-ndc

December 2021

Nieuwsarchief

Hier vind je onze eerdere nieuwsberichten.
Lees meer over Nieuwsarchief

Archief Nieuwsbrieven

Hier vind je onze nieuwsbrieven.
Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden nieuwsbrief