Resultaten enquête digitale aangepaste schoolboeken

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Juni 2022

In februari hebben we samen met Oudervereniging Balans een korte enquête uitgezet over digitale aangepaste schoolboeken. De enquête is in totaal 63 keer ingevuld, voor de helft daarvan ging het om ouders. Ruim 20% van de respondenten is dyslexiecoach, dyslexiecoördinator of ondersteuningscoördinator. De overige respondenten bestaan uit ib’ers, dyslexiespecialisten/behandelaren, leerlingen, studenten, ib’ers of leraren. Verreweg de meeste respondenten hebben ingevuld digitale aangepaste schoolboeken nodig te hebben voor een leerling uit het voortgezet onderwijs.

De meeste respondenten geven aan dat digitale aangepaste boeken door Dedicon worden geleverd (64%). In de meeste overige gevallen wordt aangegeven dat de uitgever of de school zelf zorgt voor een digitaal bestand van het lesboek. Op de vraag of alle benodigde digitale aangepaste schoolboeken leverbaar zijn, geeft bijna de helft aan dat een deel leverbaar is. Slechts 14% geeft aan dat alle benodigde digitale boeken leverbaar zijn en 10% geeft aan dat deze helemaal niet leverbaar zijn. Op de vraag wat respondenten hebben gedaan om de boeken die niet leverbaar zijn toch te krijgen, antwoordt 40% dat zij hierover overlegd hebben met school, 36% heeft contact opgenomen met Dedicon en 21% met de uitgever van het boek.

Van alle respondenten geeft 37% aan dat het om meer dan 4 vakken gaat waarbij digitale aangepaste lesboeken niet beschikbaar zijn. Op de vraag of de aangepaste digitale lesboeken goed werken bij gebruik in de voorleessoftware geeft 37% aan dat de digitale aangepaste boeken die zij gebruiken goed worden voorgelezen, 9% zegt dat aangepaste digitale bestanden niet goed worden voorgelezen en 28% geeft aan dat een deel van de digitale lesboeken niet goed wordt voorgelezen of dat de bestanden deels niet goed worden voorgelezen.

Dyslexie Centraal en Oudervereniging Balans gaan samen bekijken hoe zij op basis van deze uitkomsten de toegang en kwaliteit van digitale aangepaste boeken kunnen verbeteren.