Animatie regiobijeenkomsten

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie stimuleert samenwerkingen tussen onderwijs & zorg in de regio die gericht zijn op een effectieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie. Het Stimuleringsprogramma moedigt daarom regionale bijeenkomsten aan en heeft een Toolbox voor regionale activiteiten. Bekijk hieronder onze animatie over regiobijeenkomsten en de inzet van de toolbox.