Moderne Vreemde Talen en dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • December 2020

Het leren van de moderne vreemde talen kan voor leerlingen met dyslexie vaak erg lastig zijn.  Hoe kun je leerlingen met dyslexie hier het beste in begeleiden? Op Dyslexie Centraal hebben we de benodigde informatie en materialen op een rijtje gezet.

Zo gaan we dieper in op de struikelblokken die leerlingen met dyslexie ervaren bij het leren van de vreemde talen. Ook geven we adviezen over hoe je leerlingen goed kunt begeleiden bij woordenschat (spelling valt hieronder), leesvaardigheid en grammatica bij de vreemde talen. Deze informatie kun je vinden op deze pagina: Weten | Ondersteuning van leerlingen met dyslexie bij de vreemde talen.

Daarnaast zien we in de praktijk dat het voor scholen vaak ingewikkeld is om (gedeeltelijke) dispensatie bij de vreemde talen in te richten en te onderbouwen. Om daar handvatten voor te bieden is de Handreiking Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs opgesteld. Informatie over wet- en regelgeving voor vrijstellingen bij de talen en aangepast toetsen en beoordelen is te vinden bij Weten | Wet- en regelgeving.

Verder wordt aan de hand van een aantal casussen uitgelegd hoe je al deze informatie in de praktijk zou kunnen brengen. In de professionaliseringsmodule Dyslexie en Moderne Vreemde Talen worden de casussen nader gepresenteerd, samen met verwijzingen naar achtergrondinformatie (Weten) en materialen (Doen).

Zelf ook aan de slag? Dat kan! De meeste informatie, adviezen en documenten zijn inmiddels gepubliceerd op deze website. In januari verschijnen hiervoor nog wat laatste aanvullingen.

Meer weten? Lees ook het tijdschriftartikel dat we hierover hebben geschreven in de jubileumeditie van Remediaal: Dyslexie en talen leren: een ‘mission impossible’? (12/2020):