Van EED naar ED

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • December 2021

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) ingevoerd. De belangrijkste veranderingen betreffen het vervallen van het criterium ‘enkelvoudigheid’ en de rol van de spellingscores bij de toelating tot de vergoede zorg. Ook op onze website ziet u dat op veel plekken de term EED al is aangepast in ED. Op de homepage hebben we een nieuwe ingang gemaakt om snel naar het nieuwe protocol (en de nieuwe richtlijn) te gaan.

Er is bij dit nieuwe protocol ook een nieuwe versie (3.0) van de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg gemaakt. De Leidraad beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige dyslexie op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Tot en met 31 december 2021 wordt nog gebruik gemaakt van de huidige versie (2.0) van de Leidraad. Over de veranderingen in de vergoedingsregeling zijn een aantal toelichtende brieven opgesteld: een voor het schoolbestuur, een voor de leesspecialist, een voor de poortwachter en een voor de ouders.

Meer informatie over de samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente bij Ernstige (Enkelvoudige) Dyslexie en verwijzingen naar andere relevante documenten vindt u hier.