Brainstormdag Digitaal Platform

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Juni 2018
Decoratieve afbeelding

Op 6 juni 2018 vond de Brainstormdag Digitaal Platform en Hulpmiddelen plaats. Er stonden diverse pitches op het programma, waarna er in kleine groepen met elkaar in gesprek werd gegaan. Verschillende thema's kwamen daarbij aan bod. Het programma van eisen voor het digitale platform wordt op dit moment opgesteld. 

Pitches

Het programma van de Brainstormdag bestond onder andere uit verschillende pitches. Per thema zijn de presentaties bij de pitches hieronder terug te vinden.

Thema 1. Informeren: betrouwbare informatie over leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie   

Thema 2. Informeren: onafhankelijke informatie over ICT-hulpmiddelen  

Mathieu van de Water - Woordhelder

Thema 3. Verzamelen van data 

Thema 4. Interactief communiceren 

Thema 5. Implementeren: passende implementatiemethodieken voor ict-hulpmiddelen 

Thema 6. Professionaliseren: kennis, inzicht, vaardigheden en attitude