Bestuur & beleid

Op deze pagina is relevante informatie te vinden voor bestuurs- en beleidspartijen die opereren op het strategische niveau. Informatie op het tactische niveau over de samenwerking tussen onderwijs en zorg is te vinden bij Samenwerking onderwijs & zorg.

Decoratieve afbeelding voor Doelgroep Bestuur & Beleid

Actieve rol bestuur en beleid

Kwaliteitsverbetering in leesonderwijs: wat is er nodig?
Lees meer
Decoratieve afbeeldingen

Handreiking: Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Laat u inspireren tot effectieve samenwerking rondom de vergoede zorg voor EED
Lees meer
Titelpagina van de handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Toolbox voor regionale activiteiten

Thematisch georganiseerde ‘bibliotheek’ van informatie en tools die ingezet kan worden bij de verbinding van onderwijs en zorg in de regio’s.
Lees meer
Regiokaarten samenwerkingsverbanden en jeugdzorg
Overheid & dyslexie /bestuur-beleid/overheid-dyslexie

Belangrijke Kamerbrieven en andere publicaties vanuit de overheid met betrekking tot leesonderwijs en dyslexie

Regionale ketenaanpak dyslexie /bestuur-beleid/regionale-ketenaanpak-dyslexie

Initiatieven voor het inrichten van een sluitende ketenaanpak onderwijs-(jeugd)zorg

Onderwijsinspectie en dyslexie /bestuur-beleid/onderwijsinspectie-en-dyslexie

Belangrijke publicaties over de rol van de Onderwijsinspectie bij de aanpak van dyslexie in het onderwijs

Informatie over instrumenten om de uitvoering van het dyslexiebeleid te monitoren en te sturen op data

Informatie over het (aanleveren van) praktijkvoorbeelden

Informatie over het organiseren van een regiobijeenkomst

Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO /bestuur-beleid/steunpunt-passend-onderwijs-po-vo

Hier vind je verwijzingen naar de website van het Steunpunt Passend Onderwijs, waar onder meer publicaties, praktijkvoorbeelden en nieuwsberichten over Passend Onderwijs zijn te vinden

Weten

Dyslexie /weten/dyslexie

Hier vind je alle informatie over wat dyslexie is, wat kenmerken zijn, wat er bekend is over de oorzaken en nog veel meer

In dit artikel lees je alles over de doorverwijzing van onderwijs naar zorg en de vergoedingsregeling in het po

Wet- en regelgeving /weten/wet-en-regelgeving

Overzicht van alle relevante wet- en regelgeving rondom de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie

Samenwerking kind – ouders – school – behandelaar /weten/dyslexiebehandeling/samenwerking-kind-ouders-school-behandelaar

Lees meer over het belang van een goede onderlinge afstemming, succesfactoren en belangrijke contactmomenten

Doen

Materialen /doen/materialen

Praktische handreikingen, brochures, protocollen en andere materialen

Samenwerken bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie /doen/samenwerken-bij-ernstige-dyslexie

Informatie over de vergoedingsregeling Ernstige Dyslexie en bijbehorende documenten

Dataverzameling /doen/dataverzameling

Informatie en instrumenten om de uitvoering van het dyslexiebeleid te monitoren en te sturen op data

Bij de bibliotheek /doen/bij-de-bibliotheek

Informatie en praktische handreikingen over passend leesmateriaal en leesbevordering voor thuis en op school

Leren

Beschrijving van de inzet van een dyslexieteam en de doorontwikkeling van de werkwijze

Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk /leren/lerende-professionals/vergoedingsregeling-dyslexie-de-praktijk

Online professionaliseringsmodule over de vergoedingsregeling voor basisschoolleerlingen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden nieuwsbrief

Actueel

Hier vind je het laatste nieuws en de activiteitenagenda.
Lees meer

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Hier vind je meer informatie over het Stimuleringsprogramma
Lees meer

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.