Nieuw kwaliteitsdocument voor hulp bij invulling basisondersteuning lees- en spellingonderwijs

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Juni 2023

Vanuit de basisondersteuning geeft iedere school de zorg op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 zo goed mogelijk vorm. Om scholen te helpen bij het goed vastleggen van de geboden ondersteuning  én suggesties te geven voor de invulling van deze ondersteuning op het gebied van lees- en spellingonderwijs, heeft een werkgroep vanuit basisscholen in de gemeente Nijmegen in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands een nieuw document ontwikkeld.

Dit document kan gezien worden als een kwaliteitskaart, een groeps- en individueel handelingsplan ineen. Als onderwijsprofessional kunt u hiermee in kaart brengen hoe de zorg op de verschillende ondersteuningsniveaus wordt vormgegeven en hoe u stap voor stap leerlingen selecteert en ondersteunt die wellicht in aanmerking komen voor de gespecialiseerde dyslexiezorg op ondersteuningsniveau 4.

Het document sluit aan op alle andere kennisdocumenten en praktische materialen die in het kader van werken aan lezen en spellen op de ondersteuningsniveaus door Dyslexie Centraal eerder ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn, zie Weten | Begeleiding bij lees- en spellingproblemen | Ondersteuningsniveaus.

Het document is gereed gekomen in voorjaar 2023 en wordt volgens afspraak vanaf nu op de  basisscholen in de gemeente Nijmegen gebruikt. Ook voor andere basisscholen buiten Nijmegen kan dit een handig document zijn en daarom is het nu via Dyslexie Centraal bij de materialen te vinden.

Met de basisscholen in Nijmegen zal het gebruik van het document verder gevolgd en geëvalueerd worden. Mocht u het document ook op uw school gaan gebruiken, dan horen we bij Dyslexie Centraal ook graag uw ervaringen en eventuele feedback voor verbeterpunten. Stuur hiervoor een mail naar info@dyslexiecentraal.nl of vul het contactformulier in.