Oplossingsrichtingen bij themarapport dyslexieverklaringen

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Mei 2019

In april 2019 verscheen het themarapport van de Inspectie van het Onderwijs waarin het onderzoek naar dyslexieverklaringen in het basis- en voortgezet onderwijs gepresenteerd wordt. Aanleiding voor het onderzoek was de toename van het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring en de verschillen tussen scholen in het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring. 

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de stijging van het aantal verklaringen vooral plaatsvindt in de brugklas van het voortgezet onderwijs. En hoewel de verschillen tussen scholen in aantallen dyslexieverklaringen niet toegeschreven kunnen worden aan kwaliteitsverschillen in het lees- en spellingonderwijs, signaleerde de inspectie wel aanzienlijke kwaliteitsverschillen tussen scholen.

De inspectie geeft daarom in het rapport een aantal aanbevelingen. Het Stimuleringsprogramma sluit daarbij aan en biedt in een 10- puntenplan oplossingsrichtingen aan. Deze oplossingen gaan over kwaliteitsverbetering van het leesonderwijs, een aanpak op regionaal/lokaal niveau en datasturing en monitoring. Met deze drie oplossingsrichtingen kunnen duurzame verbeteringen worden gerealiseerd zodat de preventieve en integrale aanpak van lees- en spellingproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid routine wordt. Evelien Krikhaar en Ria Kleijnen van het Stimuleringsprogramma hebben binnenkort contact met de inspectie om de aanbevelingen en oplossingsrichtingen en de consequenties daarvan voor het onderwijs samen verder te bespreken.