Regiobijeenkomsten rondom preventieve aanpak van dyslexie

Laatst bijgewerkt op

Dit najaar zal in een aantal regio’s vanuit het eigen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) een regiobijeenkomst worden voorbereid met als thema ‘de preventieve aanpak van dyslexie’. Alle betrokkenen in deze regio’s zullen door het eigen SWV verder nog geïnformeerd worden.

Wilt u als schoolbestuur of SWV in uw eigen regio ook zelf aan de slag met het organiseren van een regiobijeenkomst, bijvoorbeeld op het thema van preventie? Kijk dan eens op Dyslexie Centraal | Toolbox Regiobijeenkomsten voor praktische hulp en tips! Of laat u verder inspireren rondom dit thema via Dyslexie Centraal | Preventieve Dyslexiezorg