Vooruitblik: regiobijeenkomsten

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Maart 2020

Het Stimuleringsprogramma bemiddelt in het organiseren van regiobijeenkomsten waarbij de integrale ketenaanpak centraal staat. Enthousiaste samenwerkingsverbanden en gemeenten die zich reeds gemeld hebben, worden binnenkort benaderd om dit in hun eigen regio vorm te geven. Het Stimuleringsprogramma voorziet in een ‘toolkit’ waarmee deze bijeenkomsten – afhankelijk van de behoeften van de regio – ingericht kunnen worden. Wilt u ook in uw regio een bijeenkomst organiseren en heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Mail ons!