Website Dyslexie Centraal in ontwikkeling: steeds meer Weten, Doen en Leren!

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Januari 2020

Eind september 2019 is de website Dyslexie Centraal live gegaan. Deze website fungeert als het centrale digitaal platform in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. De website is nog volop in ontwikkeling en zal de komende maanden steeds verder gevuld worden met verantwoorde en onafhankelijke informatie. De inhoud is gericht op alle betrokkenen bij de aanpak van leesproblemen en dyslexie, in onderwijs en zorg. Er is gekozen voor een driedeling in de hoofdstructuur van de website: Weten, Doen  en Leren.

Bij de sectie Weten vindt u een soort bibliotheek met artikelen met betrouwbare achtergrondinformatie over lees- en spellingproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg. Bij Doen vindt u materialen en praktische tips om zelf aan de slag te gaan met de aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Bij Leren vindt u ervaringsverhalen, goede voorbeelden en materiaal voor verdere professionalisering.

Aanvullend hierop worden binnenkort nog pagina’s ontwikkeld die gericht zijn op de specifieke doelgroepen van het Stimuleringsprogramma, met structuur en inhoud die specifiek is toegesneden op de verschillende soorten gebruikers van de website.

Bij Weten is te zien hoe de bibliotheek is opgezet en aan welke onderwerpen aandacht zal worden besteed. Voor de eerste onderwerpen zijn de artikelen nu gereed, de komende tijd zullen ook voor de andere onderwerpen teksten verschijnen en zo zal deze bibliotheek steeds verder gevuld worden.

Meer Weten, Doen of Leren?! Houd de website in de gaten!