Informatiepakket vo voor onderwijs- en zorgprofessionals

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Oktober 2021

Eind september hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs ons digitale informatiepakket ontvangen: ‘Een succesvolle schoolloopbaan voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het vo’. Dit pakket -bestaande uit een tijdschrift en een poster- is opgezet aan de hand van concrete situaties, vragen en knelpunten uit de praktijk en bevat informatie over de integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie, met praktische adviezen en casusbeschrijvingen. Alle materialen zijn via bovenstaande link te downloaden en te printen.

Voorkant van tijdschrift Een succesvolle schoolloopbaan voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs