Nieuw: Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Oktober 2021

Wist u dat de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie met ingang van 1 september 2021 is ingevoerd? Deze uitgebreide richtlijn is op verzoek van de ministeries van OCW en VWS en in opdracht van NIP, NVO, LBRT en NKD geschreven. De richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in onderwijs en zorg die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen (6 t/m 23 jaar) met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Daarmee sluit de richtlijn naadloos aan op de verschillende EED documenten die in opdracht van Dyslexie Centraal zijn ontwikkeld. Knelpunten rondom dyslexie zoals geformuleerd door professionals en ouders vormen het uitgangspunt voor deze richtlijn.

Op initiatief van  de eigenaren van de richtlijn (NIP, NVO, LBRT en NKD) organiseren het NJi en Dyslexie Centraal in het najaar van 2021 gezamenlijk drie (identieke) beroepsoverstijgende online bijeenkomsten voor professionals die in de praktijk met de richtlijn aan de slag (willen) gaan. In de bijeenkomst besteden we aandacht aan de inhoud van de richtlijn, het invoeren van de richtlijn in de organisatie/ het team en aan het (samen)werken met de richtlijn in de praktijk.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en tijdstippen:

- 19 november 12.00 – 14.00 uur

- 22 november 14.00 – 16.00 uur

- 30 november  15.00 – 17.00 uur

Klik hier om u aan te melden voor een van de bijeenkomsten.