Nieuw! Scan voor groep 3-8 en pilot met eerste gebruikers

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Februari 2021

De Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3 - 8 is vanaf nu beschikbaar. Net als de eerder ontwikkelde Scan voor de Preventieve Aanpak in groep 1 en 2 is dit een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de integrale aanpak van lezen en spellen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Het instrument bestaat uit een handleiding en een vragenlijst met stellingen die online en in teamverband worden ingevuld. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren.

Als ontwikkelaars willen we graag weten hoe de scan in de praktijk bevalt. In het voorjaar van 2021 verzamelen we daarom  gebruikerservaringen en eventuele feedback op het instrument. Voor de eerste 3 gebruikersteams die zich dit voorjaar aanmelden is het mogelijk om in een pilottraject vanuit het Stimuleringsprogramma begeleid te worden bij het invullen van de vragenlijst en het interpreteren van de teruggekoppelde resultaten. Dit pilottraject ziet er als volgt uit:

  • Intake (incl. meedenken in het proces vóór het invullen) via Teams of Zoom
  • Invullen scan door de school
  • Ondersteuning in het duiden van de resultaten en het gesprek hierover met de betrokkenen
  • Follow up

Heeft u interesse in deelname in deze pilot? Meld u dan aan vóór 10 juni via info@dyslexiecentraal.nl. Deelname is kosteloos.