Online intervisiebijeenkomsten en e-learning voor het vo: aanmelding geopend!

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Februari 2022

Dyslexie Centraal en het Expertisecentrum Nederlands organiseren een serie van vier online intervisiebijeenkomsten in combinatie met e-learning in het voorjaar van 2022 rondom de ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie in het voortgezet onderwijs, genaamd ‘Grip op dyslexie in het vo’.

De intervisiebijeenkomsten zijn bedoeld voor docenten, remedial teachers, dyslexiecoaches, ondersteunings-/zorg-/dyslexiecoördinatoren in het vo en remedial teachers en orthopedagogen/psychologen die werken met vo-leerlingen. Deelnemers  wisselen positieve ervaringen uit en leren van elkaar hoe ze knelpunten die ze ervaren op deze thema’s kunnen aanpakken. Ze worden hierin begeleid door een ervaren trainer. De kosten voor het traject bedragen 75 euro.

De deelnemers gaan in de intervisiebijeenkomsten met vraagstukken en knelpunten uit hun eigen praktijk aan de slag rondom een aantal thema’s:

  • Bijeenkomst 1: Schoolbrede aanpak
  • Bijeenkomst 2: Verbinding signalering en diagnostiek /Gespreksvoering met leerlingen
  • Bijeenkomst 3: Van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen
  • Bijeenkomst 4: Inzet van dyslexiehulpmiddelen

Daarnaast is er een fysieke voorlichtingsbijeenkomst (17 maart) en slotbijeenkomst (30 juni).

Aanmelden en meer informatie

Interesse om deel te nemen? Ga voor meer informatie over het traject naar Lerende professionals | Online intervisiebijeenkomsten en e-learning | Grip op dyslexie in het vo. Voor vragen kan gemaild worden naar info@dyslexiecentraal.nl.

De aanmelding is inmiddels gesloten. Interesse in deelname aan toekomstige intervisietrajecten? Stuur een mail naar info@dyslexiecentraal.nl dan houden we u op de hoogte.