Informatie rondom Corona maatregelen

  • Actueel

 

In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus zijn onderwijsprofessionals volop bezig om op allerlei creatieve manieren het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Geen eenvoudige opgave, dat realiseren we ons maar al te goed! Het bieden van de extra ondersteuning die leerlingen met leesproblemen en dyslexie hard nodig hebben, kan er in deze tijd bij inschieten. Toch is het belangrijk om deze leerlingen waar mogelijk te blijven ondersteunen. Op deze pagina leest u hoe u dit op afstand op een verantwoorde manier kunt blijven doen en vindt u handige tips. Heeft u andere specifieke vragen rondom de ondersteuning van leerlingen met leesproblemen en dyslexie? Mail ons uw vraag of bel met de Dyslexie Centraal Advieslijn: 024 382 3233 (maandag-woensdag-vrijdag van 12-14 uur).

Richtlijnen begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het Corona-virus

  • Vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 is de intensieve periode voor ondersteuning op niveau 2 (ON2) en niveau 3 (ON3) bij leerlingen met leesproblemen en een vermoeden van dyslexie wellicht anders verlopen dan gebruikelijk. Hierdoor kan het nodig zijn om de intensieve begeleidingsperiode verder voort te zetten of in te halen in het nieuwe schooljaar. Dat kan ook gevolgen hebben voor  de toetsing voor de LVS momenten.  Lees hier onze adviezen hierover. | 6 juli
  • Nu de scholen weer open zijn kan de begeleiding van leerlingen met ernstige leesproblemen en vermoeden van dyslexie weer worden opgepakt en voortgezet, volgens de gebruikelijke procedures. Lees hier onze adviezen over hoe je de ondersteuning en toetsing van deze leerlingen weer zo goed mogelijk en verantwoord kunt invullen. | 23 juni
  • We krijgen bij Dyslexie Centraal veel vragen over de tijdelijke maatregel van NKD voor aangepaste toelatingscriteria voor EED zorg. Op deze pagina vind je een toelichting en advies over mogelijke inzet van deze maatregel. | 27 mei
  • Lees hier het antwoord op de vraag "Kan de gemeente coulant zijn bij doorverwijzing naar EED zorg voor scholen die niet (volledig) hebben kunnen voldoen aan het leveren van ondersteuning op niveau 3?" | 20 mei 
  • Lees hier het advies voor het vervolg van intensieve ondersteuning en toetsing bij leesproblemen en dyslexie nu de scholen weer deels geopend zijn (vanaf 11 mei 2020). | 19 mei
  • Lees hier het advies rondom toetsen voor de tussenmeting bij interventie op ondersteuningsniveau 3. Dit advies is samengesteld door het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie in overleg met het Ministerie van OCW en Cito. | 9 april 
  • Lees hier belangrijke informatie over het begeleiden van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in deze tijd. Deze informatie is samengesteld door het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie in nauwe samenwerking met en onder goedkeuring van de ministeries van OCW en VWS. | 26 maart

Subsidieregeling

Vanuit de overheid is subsidie beschikbaar gesteld om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstand veroorzaakt door de coronacrisis. Lees hier meer.

Uitslag poll thuisonderwijs

In onze nieuwsbrief van mei is een poll uitgezet om lezers te vragen naar hun ervaringen bij het ondersteunen van leerlingen op ondersteuningsniveau 2 en 3 tijdens de periode van thuisonderwijs. Dit zijn de resultaten:

Vraag: Is het ondersteunen van leerlingen op niveau 2 en 3 voldoende gelukt in de afgelopen periode?

Antwoord Aantal respons Percentage
Zeker 1 3,7%
Wel voldoende maar niet optimaal 12 44,4%
Wel geprobeerd maar onvoldoende 10 37,0%
Nee, niet geprobeerd 4 14,8%
Totaal 27  

Onderwijs & zorg

Minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief gepubliceerd met informatie voor onderwijs- en zorgprofessionals over het ondersteunen van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Lees hier de belangrijkste informatie op het gebied van leesproblemen en dyslexie: 


Ouders & leerlingen

Het is belangrijk om thuis veel te blijven lezen. Maar hoe doe je dat als lezen moeilijk is? Hoe houd je lezen leuk? En wat kan je dan lezen? We zetten een aantal handige en leuke tips op een rij: 


Meer tips & informatie

Wil je meer weten? Kijk ook eens op de volgende websites: 

 

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.