Informatie rondom Corona maatregelen

  • Actueel

Maart 2020

In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus zijn onderwijsprofessionals volop bezig om op allerlei creatieve manieren het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Geen eenvoudige opgave, dat realiseren we ons maar al te goed! Het bieden van de extra ondersteuning die leerlingen met leesproblemen en dyslexie hard nodig hebben, kan er in deze tijd bij inschieten. Toch is het belangrijk om deze leerlingen waar mogelijk te blijven ondersteunen. Op deze pagina leest u hoe u dit op afstand op een verantwoorde manier kunt blijven doen en vindt u handige tips. Heeft u andere specifieke vragen rondom de ondersteuning van leerlingen met leesproblemen en dyslexie? Mail ons uw vraag of bel met de Dyslexie Centraal Advieslijn: 024 382 3233 (maandag-woensdag-vrijdag van 12-14 uur).

Richtlijnen begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het Corona-virus

Lees hier het advies voor het vervolg van intensieve ondersteuning en toetsing bij leesproblemen en dyslexie nu de scholen weer deels geopend zijn (vanaf 11 mei 2020). | 19 mei

Lees hier het antwoord op de vraag "Kan de gemeente coulant zijn bij doorverwijzing naar EED zorg voor scholen die niet (volledig) hebben kunnen voldoen aan het leveren van ondersteuning op niveau 3?" | 20 mei 

Lees hier het advies rondom toetsen voor de tussenmeting bij interventie op ondersteuningsniveau 3. Dit advies is samengesteld door het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie in overleg met het Ministerie van OCW en Cito. | 9 april 

Lees hier belangrijke informatie over het begeleiden van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in deze tijd. Deze informatie is samengesteld door het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie in nauwe samenwerking met en onder goedkeuring van de ministeries van OCW en VWS. | 26 maart

Onderwijs & zorg

Minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief gepubliceerd met informatie voor onderwijs- en zorgprofessionals over het ondersteunen van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Lees hier de belangrijkste informatie op het gebied van leesproblemen en dyslexie: 


Ouders & leerlingen

Het is belangrijk om thuis veel te blijven lezen. Maar hoe doe je dat als lezen moeilijk is? Hoe houd je lezen leuk? En wat kan je dan lezen? We zetten een aantal handige en leuke tips op een rij: 


Meer tips & informatie

Wil je meer weten? Kijk ook eens op de volgende websites: 

 

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.