Het vaststellen van hardnekkigheid in het VO

  • Actueel
  • Mei 2022

In het basisonderwijs is een ondersteuningstraject verplicht om de ernst en hardnekkigheid van lees- en/of spellingproblemen aan te kunnen tonen,  voordat er doorverwezen kan worden naar de zorg. Maar hoe zit dat voor het voortgezet onderwijs? Is voor VO-scholen, bij leerlingen met een vermoeden van dyslexie, een remediërend traject ook verplicht om de didactische resistentie aan te tonen? We leggen het uit op Dyslexie Centraal | FAQ.