Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3

Laatst bijgewerkt op

Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen

2021

Overzicht interventieprogramma’s ondersteuningsniveau 3 lezen en/of spellen

2024

Er zijn verschillende interventieprogramma’s beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor extra begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen (ondersteuningsniveau 3, ON3). Om een beredeneerde keuze te maken voor (onderdelen van) een programma kun je deze keuzehulp gebruiken. Ook kun je hiermee beoordelen of er nog aanpassingen aan het programma nodig zijn. In verschillende stappen word je door het beslissingsproces geleid. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de eigen schoolpraktijk.

Daarnaast zijn ter ondersteuning en inspiratie enkele veelgebruikte programma’s geanalyseerd met behulp van onderdelen uit de keuzehulp. Er zijn analyses beschikbaar van de volgende programma’s:

De analyse is uitgevoerd door inhoudsdeskundigen vanuit de wetenschap en praktijk. Elk programma is door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar met behulp van het analysekader beschreven. Vervolgens is de analyse van beide beoordelaars met elkaar vergeleken en is in samenspraak tot een eindbeschrijving gekomen.

Ter inspiratie is een overzicht van beschikbare interventieprogramma’s beschikbaar. Hierin wordt een korte omschrijving (doelgroep, lezen/spelling, wel/niet digitaal, bijzonderheden) gegeven van verschillende programma’s.

Meer informatie over de inhoudelijke invulling van de ondersteuningsniveaus is te vinden in de Handreiking invulling ondersteuningsniveaus 2 en 3. Met de Checklist kwaliteitsaanpak kan geëvalueerd worden of de uitvoering van de interventie van voldoende kwaliteit is. Voor een onderbouwing van de Keuzehulp en de Checklist kan Effectief handelen op ondersteuningsniveau 3: een beknopte onderbouwing geraadpleegd worden.

De keuzehulp is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met intern begeleiders van verschillende scholen.

Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 | 2021 | Dyslexie Centraal

 

Een toelichting op de praktijkinstrumenten

Bekijk de presentatie van Martine Gijsel op de NDC in 2021 over de keuzehulp en checklist voor interventieprogramma’s op ondersteuningsniveau 3