Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3

Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen

2021

Overzicht interventieprogramma’s ondersteuningsniveau 3 lezen en/of spellen

2021

Er zijn verschillende interventieprogramma’s beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor extra begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen (ondersteuningsniveau 3, ON3). Om een beredeneerde keuze te maken voor (onderdelen van) een programma kun je deze keuzehulp gebruiken. Ook kun je hiermee beoordelen of er nog aanpassingen aan het programma nodig zijn. In verschillende stappen word je door het beslissingsproces geleid. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de eigen schoolpraktijk.

Daarnaast zijn ter ondersteuning en inspiratie enkele veelgebruikte programma’s geanalyseerd met behulp van onderdelen uit de keuzehulp. Er zijn analyses beschikbaar van de volgende programma’s:

De analyse is uitgevoerd door inhoudsdeskundigen vanuit de wetenschap en praktijk. Elk programma is door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar met behulp van het analysekader beschreven. Vervolgens is de analyse van beide beoordelaars met elkaar vergeleken en is in samenspraak tot een eindbeschrijving gekomen.

Ter inspiratie is een overzicht van beschikbare interventieprogramma’s beschikbaar. Hierin wordt een korte omschrijving (doelgroep, lezen/spelling, wel/niet digitaal, bijzonderheden) gegeven van de volgende programma’s:

• Asgaard Saga (De Lerende Mens, Radboud Universiteit, Berkel-B, Hulan) • Leesbalans (Delubas)
• Letterster (Lexima, Marant, Cedin) • Lees Interventie Programma (De Zuid-Vallei)
• Spellen met specht (Hiwo) • LeesRace (Radboud Universiteit, QLVR)
• Taal in blokjes (F&L methode B.V.) • RALFI/RALFI-light (Anneke Smits)
• Bouw! (Lexima) • Flits 4 (NIB Software)
• Kosmos Klikker (RID, UVA, TU Delft en Game Tailors) • BLOON (Lexima)
• Letterprins (Radboud Universiteit en MonkeyBizniz) • Dexlex (Lexima)
• Begeleid hardop lezen (Ontwikkeld binnen lectoraat Maatwerk Primair van Windesheim) • Leren Lukt in de Klas (ZIEN in de klas)
• Connect Lezen (Anneke Smits) • PI-Spello (Praktijk PI-Spello)
• DMT-oefenmap (Pravoo) • Remediërend Spellen (De Zuid-Vallei)
• Drie sterren lezen (HCO) • Special Spelling begeleiding (Malmberg)
• Flits! Tutorlezen (Lexima) • Spelling in de lift adaptief (ThiemeMeulenhoff)

Meer informatie over de inhoudelijke invulling van de ondersteuningsniveaus is te vinden in de Handreiking invulling ondersteuningsniveaus 2 en 3. Met de Checklist kwaliteitsaanpak kan geëvalueerd worden of de uitvoering van de interventie van voldoende kwaliteit is. Voor een onderbouwing van de Keuzehulp en de Checklist kan Effectief handelen op ondersteuningsniveau 3: een beknopte onderbouwing geraadpleegd worden.

De keuzehulp is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met intern begeleiders van verschillende scholen.

Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 | 2021 | Dyslexie Centraal

* Dit zip-bestand kan geopend worden door (eerst lokaal opslaan) erop te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens te klikken op 'Hier uitpakken' (of een andere gewenste optie). Hiervoor dien je een programma als WinRAR of 7-Zip te installeren op je device.

Een toelichting op de praktijkinstrumenten

Bekijk de presentatie van Martine Gijsel op de NDC in 2021 over de keuzehulp en checklist voor interventieprogramma’s op ondersteuningsniveau 3