PO | Dyslexie in Transitie

Laatst bijgewerkt op

In het project Dyslexie in Transitie werd ingezet op het preventief en integraal aanpakken van leesproblemen en dyslexie. Door preventief leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning (zie ondersteuningsniveaus) te bieden in het onderwijs voorkom je doorverwijzing naar de zorg. Hiermee houd je de kosten voor dyslexiezorg beheersbaar.

In onderstaande video wordt de werkwijze van Dyslexie in Transitie toegelicht. Lees voor meer informatie de flyer Maak kennis met: Dyslexie in Transitie.

 

 

Rol van het schoolbestuur

Marika de Bruijn (Kindante) gaat in deze video in op de rol van het schoolbestuur bij het stimuleren van preventie en de afstemming tussen onderwijs en zorg: leerkracht en behandelaar, school en behandelinstituut, bestuur en gemeente. Door deze brede integrale aanpak neemt het deskundigheidsniveau van professionals toe en worden minder kinderen naar de dure zorg verwezen (Dyslexie in Transitie).