Hoe kan ik de ondersteuning bij lezen en spellen op school het beste inrichten?

Hier vind je materialen zoals een infographic met handvatten over het inrichten van de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen in het onderwijs.

Deze infographic geeft het proces van onderwijs naar zorg weer, met de verschillende stappen rondom de ondersteuningsniveaus.

Download de pdf versie: 

Ondersteuning bij lezen en spellen op school
  •