Praktijkroute basisonderwijs | Groep 1 en 2

De praktijkroute groep 1 en 2 laat zien wat een preventieve aanpak inhoudt in groep 1 en 2 van de basisschool. De uiteindelijke route bestaat uit een film en een aantal aanvullende tools. De film is beschikbaar en hierin zien we een leerkracht aan het werk, voorzien van deskundig commentaar. Ook de integrale aanpak is zichtbaar: de ib’er en de directeur ondersteunen de leerkracht proces- en beleidsmatig. Ook de beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband komt aan het woord, kortom: ‘We doen het met z’n allen!’.

Bij de praktijkroute groep 1 en 2 is ook een literatuurlijst beschikbaar met meer achtergrondinformatie en suggesties voor materialen en oefeningen. Deze is hier te downloaden: Literatuurlijst Praktijkroute Groep 1-2.