Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk

  • Online professionaliseringsmodule

 

De module "Vergoedingsregeling dyslexie in praktijk" biedt handvatten om de kwaliteit van procedures rond de vergoedingsregeling voor basisschoolleerlingen (verder) te verbeteren. Kwesties als vaststellen van hardnekkigheid, wat te doen bij twijfel en de samenwerking tussen onderwijs en zorg komen aan de orde. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten op basis van tutorials en reële praktijksituaties.

Decoratieve afbeelding. Professionaliseringsmodule is er voor de ib'er/leesspecialist, poortwachter en behandelaar

De professionaliseringsmodule Vergoedingsregeling dyslexie in praktijk is hier te vinden.

De handleiding bij de module is hier te downloaden:

De module sluit naadloos aan bij de documenten voor Samenwerken bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en kan uitstekend worden gebruikt om in de regio handen en voeten te geven aan deze handreiking, leidraad en leerlingdossier.

Deze online professionaliseringsmodule is ontwikkeld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.