Leren van goede voorbeelden

Hier vind je goede voorbeelden van zowel uitvoering als beleid op het gebied van de aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Situaties waarin aanpakken al werken en succesvol zijn, leveren waardevolle kennis en praktijkervaring op, die op hun beurt anderen weer kunnen inspireren en stimuleren tot het ontwikkelen van een zelfde succesvolle aanpak in de eigen praktijk. 

Hieronder vind je al een aantal goede voorbeelden, binnenkort volgt er meer!

PO | Dyslexieteam Samenwerkingsverband 3006 /leren/leren-van-goede-voorbeelden/samenwerkingsverband-primair-onderwijs-30-06

Beschrijving van de inzet van een dyslexieteam en de doorontwikkeling van de werkwijze

PO | Dyslexie in Transitie /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-dyslexie-transitie

Praktijkvoorbeeld van samenwerking gemeenten, basisonderwijs, zorg en ouders voor een preventieve, betere en goedkopere aanpak van dyslexie

PO | De Taalgroep /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-de-taalgroep

Voorbeeld van een aanvullende onderwijsvoorziening voor leerlingen met (kenmerken van) dyslexie

Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs /leren/leren-van-goede-voorbeelden/overgang-basisonderwijs-voortgezet-onderwijs

Praktijkvoorbeelden van samenwerkingsverbanden die de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen zo goed mogelijk laten verlopen

VO | Dyslexie onder de loep /leren/leren-van-goede-voorbeelden/vo-dyslexie-onder-de-loep

Schoolportretten van VO-scholen die hun dyslexiebeleid onder de loep hebben genomen en hebben verbeterd