Leren van goede voorbeelden

Hier vind je goede voorbeelden van zowel uitvoering als beleid op het gebied van de aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Situaties waarin aanpakken al werken en succesvol zijn, leveren waardevolle kennis en praktijkervaring op, die op hun beurt anderen weer kunnen inspireren en stimuleren tot het ontwikkelen van een zelfde succesvolle aanpak in de eigen praktijk.

Het Stimuleringsprogramma is bezig om allerlei goede voorbeelden – van praktijk tot beleid- op te halen en te verspreiden via Dyslexie Centraal. Goede voorbeelden hebben waarde als ze ook zinvol te gebruiken zijn voor anderen. Op basis van een literatuuronderzoek naar criteria voor en kenmerken van een goed voorbeeld, is er een sjabloon en een handleiding ontwikkeld. Wilt u ook uw goede voorbeeld delen via Dyslexie Centraal? Mail ons en we sturen u de materialen toe.

PO I Voorschoolse rt /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-i-voorschoolse-rt

Basisschool De Venen biedt extra leesbegeleiding voor schooltijd of aan het begin van de schooldag. Lees meer over hoe ze dat organiseren.

PO | Screening in groep 2: een goed idee /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-l-screening-groep-2-een-goed-idee

Hoe kun je leesachterstanden voorkomen in groep 2? In deze video leggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam uit hoe vroegtijdige screening en interventie in groep 2 eruit kunnen zien.

PO | Goed leesonderwijs op afstand /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-goed-leesonderwijs-op-afstand

Adviezen en tips over de inrichting van het leesonderwijs tijdens de scholensluiting.

PO l Integrale samenwerking in de regio Holland Rijnland /leren/leren-van-goede-voorbeelden/als-iedereen-doet-wat-hij-moet-doen

Beschrijving van de succesvolle integrale samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en aanbieders in de regio Holland Rijnland zónder poortwachtersfunctie.

PO | Poortwachters in de dyslexiezorg /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-poortwachters-de-dyslexiezorg

Lees over de langetermijnresultaten van het 'Waterlandmodel' en de poortwachtersfunctie. 

PO | Dyslexieteam Samenwerkingsverband 3006 /leren/leren-van-goede-voorbeelden/samenwerkingsverband-primair-onderwijs-30-06

Beschrijving van de inzet van een dyslexieteam en de doorontwikkeling van de werkwijze

PO | Dyslexie in Transitie /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-dyslexie-transitie

Praktijkvoorbeeld van samenwerking gemeenten, basisonderwijs, zorg en ouders voor een preventieve, betere en goedkopere aanpak van dyslexie

PO | De Taalgroep /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-de-taalgroep

Voorbeeld van een aanvullende onderwijsvoorziening voor leerlingen met (kenmerken van) dyslexie

Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs /leren/leren-van-goede-voorbeelden/overgang-basisonderwijs-voortgezet-onderwijs

Praktijkvoorbeelden van samenwerkingsverbanden die de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen zo goed mogelijk laten verlopen

VO | Dyslexie onder de loep /leren/leren-van-goede-voorbeelden/vo-dyslexie-onder-de-loep

Schoolportretten van VO-scholen die hun dyslexiebeleid onder de loep hebben genomen en hebben verbeterd

VO | Dyslexie en moderne vreemde talen /leren/leren-van-goede-voorbeelden/vo-dyslexie-en-moderne-vreemde-talen

Voorbeelden van ondersteuning bij het leren van vreemde talen en het vormgeven van een aangepast lesprogramma.

VO | Woorden leren met Quizlet /leren/leren-van-goede-voorbeelden/woorden-leren-met-quizlet

De implementatie van Quizlet voor het gebruik in klassenverband: een schoolvoorbeeld