Leren van goede voorbeelden

Hier vind je goede voorbeelden van zowel uitvoering als beleid op het gebied van de aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Situaties waarin aanpakken al werken en succesvol zijn, leveren waardevolle kennis en praktijkervaring op, die op hun beurt anderen weer kunnen inspireren en stimuleren tot het ontwikkelen van een zelfde succesvolle aanpak in de eigen praktijk.

Het Stimuleringsprogramma is bezig om allerlei goede voorbeelden – van praktijk tot beleid- op te halen en te verspreiden via Dyslexie Centraal. Goede voorbeelden hebben waarde als ze ook zinvol te gebruiken zijn voor anderen. Op basis van een literatuuronderzoek naar criteria voor en kenmerken van een goed voorbeeld, is er een sjabloon en een handleiding ontwikkeld. Wilt u ook uw goede voorbeeld delen via Dyslexie Centraal? Mail ons en we sturen u de materialen toe.

Goede voorbeelden uit het basisonderwijs /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po

Diverse goede voorbeelden vanuit het basisonderwijs: van praktijk tot aan beleid

Goede voorbeelden uit het voortgezet onderwijs /leren/leren-van-goede-voorbeelden/vo

Goede voorbeelden vanuit het voortgezet onderwijs onder andere over dyslexiebeleid en de ondersteuning bij het leren van een vreemde taal

Goede voorbeelden rondom de overgang van po naar vo /leren/leren-van-goede-voorbeelden/overgang-po-vo

Goede voorbeelden van een soepele overgang van po naar vo voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie